У Шумском газдинству „Романија“ током 2021. године задржан је континуитет позитивног пословног резултата. Остварен је годишњи план прихода и физички обим производње. Вршилац дужности директора овог предузећа Страхиња Башевић задовољан је како је протекла пословна година и очекује да ће коначан исход бити позитиван, првенствено захваљујући несебичном залагању свих радника.

Ако узмемо у обзир да се процес рада одвијао у вријеме пандемије вируса корона, онда је логично питање: да ли је то утицало на план и програм?

Башевић: Било је отежано организовати пословне процесе и активности због ангажовања великог броја радника уз максимално поштовање прописаних епидемиолошких мјера. Вирус корона није оставио утицај на пласман и продају шумских дрвних сортимената, који су се одвијали неометано, јер је на тржишту била већа потражња за њима него ранијих година. Посљедице пандемије одразиле су се кроз повећање цијене енергената и репроматеријала што је директно утицало на трошкове извођача радова који су пословали на ивици позитивног пословног резултата, од чега је зависила сама динамика извођења радова. Исти проблеми су утицали на повећање трошкова наше властите радне снаге.

По устаљеној пракси организоване су акције пошумљавања у свим радним јединицама. Колики је број посађених садница и на којим локацијама је вршена садња?  

Башевић: Пошумљена површина износи око 47 хектара а локалитети на којима је пошумљавано су: Шенковићи, Кула, Паржевићи те Биоско и Хреша, који су под шумском управом Источни Стари Град, а којим газдује ШГ „Романија“. Пошумљено је са око 95.000 садница, од чега преовладавају смрча око 55.000, бијели бор око 38.000 и црни бор око 2.500 комада садница. Радови су завршени са властитом радном снагом уз помоћ радника из Дирекције Јавног предузећа. Пошумљавање које се обавља из године у годину има за циљ повећање површине под шумама на територији нашег газдинства.

Сектор за остале шумске производе и дјелатности основан је од прошле године. Шта то подразумијева?  

Башевић: Доношењем новог Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Јавном предузећу „Шуме“ АД Соколац у ШГ „Романија“ предвиђена је радна јединица за остале шумске производе и дјелатности. Новоформирана РЈ се бави сакупљањем свих биотичких производа, осим шумских дрвних сортимената, а који могу да се сакупљају за исхрану или трговину и односе се на самоникло шумско биље, производе животињског поријекла, затим на производе неживе природе који се налазе у шуми. У остале шумске производе биљног поријекла спадају јестиво и ароматично биље, гљиве, шумско воће и плодови. У производе животињског поријекла спадају пчеле и њихови производи. У току 2021. године поменута РЈ остварила је приход од око 25.000 КМ, што је највећи забиљежени у овом сектору у читавом Јавном предузећу. Приходи се односе на наплаћених 5% накнаде за ревитализацију осталих шумских производа за сакупљане производа од овлаштених сакупљача, а то су: „ŽAR – CO“ Соколац, „Сезона“ Фоча и „Биље и љекобиље“ Соколац.

ШГ „Романија“ врши санацију и асфалтирање шумских путева. Да ли можете навести које су дионице реконструисане и колика је вриједност радова?

Башевић: Асфалтирање је урађено на сљедећим дионицама: Бјелосављевићи–Павичићи  472 м, Маргетићи–Прељубовићи 1.115 м, Ново Село–Буковик 168 м, затим Сајице–Ракочи 355 м и Бањани–Копривице 638 м. Укупно је асфалтирано 2.750 м вриједности од око 170.500 КМ. Инвестиционо одржавање путева урађено је у износу од око 105.000 КМ. Уложено је око 367.000 КМ у изградњу, реконструкцију и одржавање шумских путева. За потребе реконструкције и одржавања путева властитом радном снагом, набавили смо радну машину – ваљак, по цијени од 23.000 КМ. Такође, купили смо два минибуса ГАЗ од „Лада аута“ д.о.о. Бања Лука, у износу од 105.000 КМ.

Овог љета забиљежено је неколико шумских пожара на локалитетима којима газдује ШГ „Романија“. Колико износи захваћена површина и материјална штета?

Башевић: Било је укупно 11 пожара, два висока, 8 приземних и 1 подземни. Два пожара су проузроковала већу материјалну штету гдје се морало приступити спроводђењу санитарних сјеча у РЈ Палеж и РЈ Каљина. Штете су вишеструке и тачније податке ћемо имати након детаљније анализе. Укупна површина коју су захватили пожари је 53,13 хектара. Узрок свих пожара је људски фактор. На гашењу пожара учествовало је око 140 радника ШГ „Романија“, 20 ватрогасаца  и 14 грађана. Битно је напоменути, да је уз помоћ Града Источно Сарајево и Ватрогасног одјељења набављено и ватрогасно возило ФАП 1620 за потребе ефикаснијег гашења пожара.

Организовано је по први пут спортско-забавно дружење за запослене. Да ли ће то постати традиција?

Башевић: Одржано је 21. јула на локалитету Копито, којем је присуствовало више од 300 радника од укупно 380 запослених у овом организационом дијелу ЈПШ. Скуп је организован на инцијативу менаџмента Газдинства тежећи да овакав тип дружења допринесе зближавању запослених, стварању позитивног амбијента у пословним односима, као и остварењу изузетних резултата  нашег предузећа. Организована су такмичења у више спортских дисциплина са осталим забавним садржајем уз дружење, које је организовано са намјером да прерасте у традицију и да овакав вид окупљања буде примјер осталим пословним колективима.

План за 2022. годину?  

Башевић: Планом за идућу годину предвиђен је исти сјечиви етат као и за претходну. Планирано је пошумљавање на 42 хектара, улагање у реконструкцију – асфалтирање око 4 км путева и инвестиционо одржавање путева (реконструкција са измјенама битних елемената пута) око 7 км. Што се тиче радне механизације, планирана је набавка вучног воза – лабудице за превоз властитих средстава за експлоатацију, односно трактора и других радних машина. Планирано је обнављање возног парка набавком два нова комбибуса, два теренска возила, грађевинске машине грејдера, која ће служити ефикаснијој поправци путева. Планиран је наставак улагања на изградњи ловачке куће на Романији са угоститељским садржајима, ради употпуњавања туристичке понуде Газдинства, комерцијализације и стварања додатног прихода. Предвиђено је да се ради и фасада на пословној згради ради повећања енергетске ефикасности, у циљу стварања бољих услова за рад радницима. РЈ Ловство, као један нови сегмент прављења ловне понуде, у блиској будућности креће у реализацију вишегодишњег пројекта уношења – интродукције европског јелена у наша ловишта, који ће се наћи као ловна понуда ловцима Балкана и цијеле Европе, чиме ће се отворити једна нова димензија на нашој регији у ловно-туристичком погледу.