Фонд за пензијско и инвалидско осигурање /ПИО/ Републике Српске саопштио је да сви осигураници који у 2022. години наврше 40 година пензијског стажа имају право на старосну пензију са напуњених 59 година, а жена осигураник са 35 година стажа осигурања има право на старосну пензију кад наврши 57 година.

  • Према Закону о ПИО, који је у примјени од 2012. године, у прелазном периоду до 2025. године, услови за остваривање права се постепено мијењају, тако да се почетка ове године граница навршених година живота повећава за четири мјесеца – саопштено је из Фонда ПИО.

Из Фонда су напоменули да, у складу са Законом о раду, осигураници који испуне један од ових услова могу да наставе да раде до навршених 65 година.

  • Наведени услови се не односе на припаднике полиције који, према прописима, имају право на старосну пензију када наврше 40 година пензијског стажа без обзира на године живота – наведено је у саопштењу.

Постепено повећање старосне границе на нивоу једне године за четири мјесеца, у поступку остваривања права на старосну пензију, према Закону, завршава се закључно са 2025. годином, када ће право на старосну пензију остварити осигураници са навршених 60 година живота и 40 година пензијског стажа, а осигураник жена са навршених 35 година стажа осигурања и напуњених 58 година.

Из Фонда су указали да су у земљама окружења слични услови за остваривање права на старосну пензију у погледу постепеног повећања добне границе, док је у појединим развијеним европским државама старосна граница повећана на 67 година, уз одређени прелазни период и постепено повећање навршених година живота за два до четири мјесеца на годишњем нивоу.