Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске подсјећа пољопривреднике на обавезу ажурирања података у Регистру пољопривредних газдинстава и Регистру корисника подстицајних средстава за развој пољопривреде и села, што је један од услова за остваривање права на кориштење новчаних подстицаја.

„Правилник о условима и начину остваривања новчаних подстицаја за развој пољопривреде и села за 2022. годину ступио је на снагу у понедјељак, 31. јануара, док се правилник о капиталним инвестицијама очекује у скорије вријеме, те апелујемо на ажурирање података у Агенцији за посредничке, информатичке и финансијске услуге /АПИФ-у/“, саопштено је из Министарства.

У саопштењу се напомиње да пољопривредна газдинства која у моменту подношења пријаве на јавни позив за капиталне инвестиције у пољопривредној производњи за ову годину нису извршила редовно годишње ажурирање података, неће моћи остварити право на подстицаје.

Носиоци породичних пољопривредних газдинстава, како се наводи, обавезни су да Пореској управи Републике Српске пријаве обавезу доприноса, те измире обавезе по основу накнаде за противградну заштиту за 2021. годину.

„С обзиром на стање у вези са епидемијом изазваном вирусом корона апелујемо на пољопривреднике да, поштујући све епидемиолошке мјере, на вријеме изврше своје обавезе, како се пред сами истек рока не би стварале гужве, те како би подстицаји могли да буду благовремено обрачунати“, наводе из Министарства.

У саопштењу се напомиње да пољопривредна газдинства уписана у Регистар газдинстава сваке године, од 1. јануара до 15. маја, обавезно пријављују надлежној организационој јединици АПИФ-а податке о начину кориштења регистрованог земљишног посједа, односно о засијаним, засађеним пољопривредним културама на регистрованом пољопривредном земљишту и врстама и тренутном бројном стању сточног фонда.

„Ово прописује уредба о упису у Регистар, а упис и вођење регистра обавља АПИФ. Упис у Регистар газдинстава или у Регистар корисника добровољан је и бесплатан“, наводе из Министарства.

Породично газдинство уписује се у Регистар газдинстава као комерцијално или као некомерцијално.