Стрaтегијом развоја културе Републике Српске од 2017. до 2022. године утврђени су стратешки правци културног развоја, као и приоритети подизања општег вредновања културе и умјетности Српске.

Реализацијом пројекта „Откуп библиотечке грађе“, Народна библиотека из Сокоца од јуче је богатија за 64 нова наслова. Директорица ове установе Божица Јанковић истиче да је на основу Закључка Владе РС, Министарство просвјете и културе ове године издвојило значајна средства за откуп књига и то у износу од 50 хиљада конвертибилних марака.

  • Средства су равномјерно распоређена и дозначена свим библиотекама у РС, које се финансирају из Буџета РС. Да би библиотека појединачно ушла у процедуру набавке библиотечке грађе, било је неопходно доставити ресорном министарству захтјев за додјелу помоћи на име набавке грађе, у циљу реализације пројекта „Откуп библиотечке грађе“ у 2021. години са списком књига које су потребне и које библиотека намјерава набавити у износу не већем од 1.020 конвертибилних марака. Такође, поједине књиге смо добили у више примјерака, првенствено ако се ради о обавезној школској лектири. Ова донација је веома значајна за нашу библиотеку у којој је књижни фонд прешао број од 30.000 наслова – нагласила је Јанковићева.

Она је додала да је поред увијек тражених класика, велико интересовање читалаца за књиге Вање Булића, Јелене Бачић Алимпић и Дејана Стојиљковића. Читан је и скандинавски писац трилера Ју Несбе, а библиотека има комплетиране све његове издате наслове. Код ученика највеће интересовање влада за актуелне лектире а увијек су тражени серијали о Харију Потеру.