Представници Музеја Републике Српске и Универзитета у Кембриџу потписали су трогодишњи уговор о сарадњи у интердисциплинарним археолошкиом истраживањима.

Уговор су потписали вршилац дужности директора Музеја Републике Српске Давор Стрика, директор Чарлс Мекбарни лабораторије за геоархеологију Чарлс Френч и директор Мекдоналд института за археолошка истраживања Универзитета у Кембриџу Ципријан Брудбанк.

Сарадња се односи на геоархеолошка и археолошка истраживања долине горњег тока Врбаса, као и на преглед познатих археолошких локација и сачињавање каталога, саопштено је из Музеја Републике Српске.

Сарадња ће обухватити и истраживања средњег и горњег палеолита у овом региону, спровођење рекогносцирања локалитета и могућих локација кремених ресурса коришћењем интердисциплинарних геоархеолошких приступа, укључујући даљинско очитавање и мапирање терена.

Заједнички рад се односи и на геолошко моделирање и моделирање депозита седимента/тла те узорковање одабраних локалитета за физичке, геохемијске и микроморфолошке анализе.

Музејски савјетник Ивана Панџић изразила је задовољство наставаком сарадње са Универзитетом у Кембриџу, са којима се интензивно сарађивало од 2005. до 2014. године.

Уговор о сарадњи је потписан 28.фебруара.