Новим правилником о боловањима послодавцима у Републици Српској омогућено је да затраже ванредну оцјену привремене неспособности за рад уколико имају било какву сумњу у оправданост боловања радника, саопштено је из Фонда здравственог осигурања /ФЗО/.

На основу Правилника о остваривању права на накнаду плате за вријеме привремене неспособности за рад, који се примјењује од почетка марта, послодавци имају могућност да ФЗО поднесу захтјев ради ванредне оцјене боловања.

  • На основу тог захтјева првостепена комисија за боловања позваће осигураника и спровести ванредну процјену привремене неспособности, а исход ове ванредне оцјене може бити, како је предвиђено Правилником, или наставак боловања или враћање на посао наредног дана, ако се поновном анализом медицинске документације и прегледом осигураника установи да је радник способан за посао, наведено је у саопштењу из ФЗО.

Овим правилником предвиђено је и да радници Фонда буду присутни на првостепеним комисијама за оцјену привремене неспособности за рад с циљем унапређење рада у овој области.

  • Циљ је и да радници ФЗО координишу између здравствене установе и осигураника с намјером да се убрзају дијагностичке процедуре које су осигуранику препоручене како би се скратило трајање боловања уколико се испостави да је радник на боловању јер чека на одређене прегледе, попут магнетне резонанце, ЦТ-а и слично, наведено је у саопштењу.

Из Фонда су појаснили да је циљ ових новина да све евентуалне злоупотребе овог права буду сведене на минимум.

  • Овим правилником дефинисано је да осигураник за вријеме боловања не напушта мјесто сталног пребивалишта, осим када одлази породичном љекару или када је упућен на дијагностичке прегледе и лијечења која се налазе ван мјеста пребивалишта, наводи се у саопштењу.

Да би се спријечило да боловања трају дуже него што је неопходно, једна од новина јесте и да породични љекар не мора да чека 12 мјесеци како би осигураника упутио на оцјену радне способности комисије Фонда ПИО Српске, него је тај период скраћен на шест мјесеци непрекидне неспособности за рад, изузев када је ријеч о трудничким боловањима.

Осим тога, с циљем једноставнијег тумачења прописа у пракси, у новом правилнику је јасно дефинисано и да боловање може да се води на основу прегледа осигураника код љекара из одговарајуће уговорене здравствене установе која има уговор са Фондом и који се егзактно изјаснио да осигураник није способан за рад.

Циљ доношења новог правилника није само унапређење контроле, него и поједностављење процедуре одобравања боловања за најугроженије категорије.

  • Примјера ради, труднице, непокретна лица и осигураници са инфективним болестима више не морају сваког мјесеца лично да долазе на оцјену привремене неспособности за рад, него то у њихово име може да уради неко други, наводи се у саопштењу.

Када електронско здравство у потпуности заживи, комисија ће електронским путем имати увид у медицинску документацију и моћи ће да на основу тога доноси оцјену за ове категорије осигураних лица. То ће се односити и на лица која се налазе на болничком лијечењу, те неће бити потребе да неко у њихово име доноси документацију на комисију.

Циљ Фонда је унаприједити како контролу боловања, тако и прецизније дефинисати медицинске индикације и дане трајања како би и здравственим радницима који у пракси примјењују прописе било много једноставније и без могућности различитих тумачења.

  • У процес доношења новог правилника били су укључени како представници послодаваца, тако и синдикалних организација, али и здравствених установа, јер нам је циљ да се област боловања додатно унаприједи у сарадњи са свима на које се односе ове промјене, наводи се у саопштењу.

Из Фонда подсјећају да су и прије двије године увели одређене новине у ову област, попут да родитељи дјетета које се налази на болничком лијечењу имају право на боловање у трајању болничког лијечења дјетета, што раније није био случај.