Укупан десезонирани промет осталих услуга у БиХ у четвртом кварталу лани мањи је за 3,1 одсто у односу на претходни квартал, подаци су Агенције за статистику БиХ.

У четвртом тромјесечју прошле године у односу на треће раст промета од 11,9 одсто остварен је у пружању смјештаја, те припреми и услуживању хране, док је пад промета од 3,5 одсто забиљежен у информацијама и комуникацијама, од 3,1 одсто у административним и помоћним услужним дјелатностима, а од 7,5 одсто у стручним, научним и техничким дјелатностима.

Највећи раст промета од 18,3 одсто забиљежен је у производњи филмова, видео-филмова и телевизијског програма, дјелатности снимања и издавања музичких записа, док је највећи пад промета од 31,7 одсто забиљежен у области путничке агенције, организатори путовања, туроператори и остале резервацијске услуге, те дјелатности у вези с њима.

У БиХ укупан промет осталих услуга, календарски прилагођен, у четвртом кварталу прошле године остварио је раст од 16,5 одсто у односу на исти квартал претходне године.

Раст промета од 77,2 одсто остварен је у пружању смјештаја, те припреми и услуживању хране, у стручним, научним и техничким дјелатностима раст је износио 8,8 одсто, у информацијама и комуникацијама 13,8 одсто, а у административним и помоћним услужним дјелатностима 17,9 одсто.

Највећи раст промета остварен је у пружању смјештаја, и то 98 одсто, док је највећи пад промета од 3,2 одсто остварен у области емитовања програма.

У структури оствареног промета осталих услуга у четвртом кварталу 2021. године највеће учешће остварено је у информацијама и комуникацијама – 52,4 одсто, слиједе стручне, научне и техничке дјелатности 29,3 одсто, пружању смјештаја, те припреми и услуживању хране 9,3 одсто, као и у административним и помоћним услужним дјелатностима девет одсто.