На евиденцији Завода за запошљавање Републике Српске, закључно са фебруаром, евидентирано је 71.927 незапослених лица, што је за 10.057 лица или 12,3 одсто мање у односу на исти период 2021. године, рекао је Срни директор Завода Мирослав Вујичић.

Вујичић је навео да се на евиденцији незапослених налази највише лица са средњом стручном спремом, којих је 23.149, слиједе квалификовани радници 22.977, неквалификовани радници 13.745, полуквалификовани радници 1.151, док је висококвалификованих радника 385.

Он је додао да се на евиденцији Завода налази и 9.012 лица са високом стручном спремом, 856 са вишом, 625 мастера и 27 доктора наука.

Вујичић је рекао да је за прва два мјесеца ове године са евиденције Завода запослено 3.599 лица, што је за 4,9 одсто мање у односу на 2021. годину.

Он је напоменуо да се од 1. јануара до 28. фебруара на евиденцију незапослених пријавило 1.930 лица којима је радни однос престао у овој години.

Према његовим ријечима, због стечаја, без посла је остало девет лица, 71 због престанка рада код послодавца, 66 због престанка обављања приватне дјелатности, 479 је технолошки вишак, 648 је остало без посла због престанка рада на одређено вријеме, 257 због изјава радника и послодавца о прекиду радног односа, због споразумног раскида 373 лица, те осталих разлога 27 лица.

  • Акционим планом запошљавања за ову годину, који је усвојила Влада Републике Српске, кроз реализацију шест програма планирано је запошљавање 3.670 лица, за шта је издвојено 14.136.858 КМ, рекао је Вујичић.

Он је навео да је до сада одобрено 13.698.858 КМ за запошљавање 3.522 лица са евиденције незапослених.

Вујичић је напоменуо да је за ову годину, по Програму финансирања самозапошљавања дјеце погинулих бораца, демобилисаних бораца и ратних војних инвалида Војске Републике Српске „Заједно до посла“, одобрено 2.996.858 КМ за запошљавање 387 лица.

  • По Програму запошљавања и самозапошљавања циљних категорија у привреди одобрено је 3.650.000 КМ за запошљавање 850 лица, подсјетио је он и додао да је по Програму подршке запошљавању у привреди путем исплате уплаћених пореза и доприноса запослених радника одобрено 5.000.000 КМ за 2.000 радника код послодаваца.

По Програму подршке запошљавању младих са високом стручном спремом у статусу приправника за ову годину је одобрено 2.052.000 КМ за запошљавање 285 лица.

Вујичић је навео да је јавни позив по овим програмима затворен 7. марта и да је комисија за обраду и оцјену почела са радом.

  • Као и ранијих година, интересовање је велико, како послодавца тако и незапослених лица за све програме, тако да и у овој години имамо два до три пута више поднесених захтјева у односу на планирана средства, указао је Вујичић.

Он је најавио да се у скорије вријеме очекује расписивање јавног позива по Програму обуке доквалификације и преквалификације и Програму запошљавања Рома.