Управни одбор Компензационог фонда Републике Српске одобрио је средства за исплату једнократне помоћи од 100 КМ социјално угроженим незапосленим борцима млађим од 60 година, који су од октобра 2021. године корисници мјесечног новчаног примања у складу са одлуком Владе.

Новчана помоћ исплаћена је 7. марта за 9.990 бораца, као вид помоћи за ублажавање посљедица вируса корона с обзиром на економску ситуацију ове категорије бораца, за шта је било потребно 999.000 КМ, саопштено је из Министарства рада и борачко инвалидске заштите.

Средства су одоборена на захтјев Министарства рада, које је предузело и активности на анализи података о броју бораца старијих од 60 година који немају приходе/примања да би се могле предузети конкретне мјере ради побољшања њиховог материјалног стања.

Министарство је с тим циљем доставило свим општинским/градским службама за борачко-инвалидску заштиту спискове бораца старијих од 60 година са задатком да до 31. марта ажурирају социјалну карту за наведена лица.

На основу података из социјалне карте утврдиће се тачан број социјално угрожених бораца старијих од 60 година за које ће Влада утврдити мјере материјалне помоћи.

Влада Републике Српске ће и убудуће предузимати мјере ради материјалног обезбјеђења социјално најугроженијих бораца.