Шумско газдинство „Романија“ из Сокоца и ове године, према редовном плану и програму, на прољеће врши пошумљавање. У плану је да се пошуми укупно 47, 04 хектара површине, за шта ће, према ријечима техничког директора Бојана Чортана, бити употријебљено 108.560 садница.

  • Ријеч је о садницама бијелог и црног бора. По категоријама, у високим шумама, планирано је пошумљавање 11, 92 хектара, у ниским шумама три, пошумљавање голети 30 хектара, док се попуњавање голети овог прољећа врши на 5,12 хектара површине. Обухваћене су све радне јединице ШГ „Романија“. Радове обављају радници предузећа, а укључени су и ученици средње школе – истакао је Чортан.

Он очекује да ће акција бити успјешна и на вријеме извршена.

  • Ове године су повољни услови за пошумљавање. Вегетација је мало закаснила, али вјерујем да ћемо стићи извршити све онако како је планирано – казао је технички директор у поменутом предузећу.

Пошумљавање је почело ових дана, а основни циљ његовог извршења је обнова природних ресурса те побољшање стања животне средине.