Агенција за статистику БиХ започела ја истраживање о приходима и условима живота грађана БиХ, у сарадњи са ентитетским заводима.

Циљ истраживања је да се прикупе подаци о приходима, сиромаштву, социјалној искључености, материјалној депривацији, социо-економским карактеристикама појединаца и условима живота, саопштено је из Агенције за статистику БиХ.

Агенција спроводи анкету од маја до јула на подручју цијеле БиХ на репрезентативном узорку случајно одабраних домаћинстава.

Прикупљени подаци користиће се за добијање главних социјалних индикатора на нивоу БиХ и ентитета.

Анкету ће спроводити овлаштени и едуковани анкетари, које су ангажовале званичне статистичке институције у БиХ.

Статистичке институције БиХ гарантују да ће, у складу са Законом о статистици БиХ и Законом о заштити личних података, одговори на постављена питања бити строго повјерљиви, да ће испитаници остати потпуно анонимни, наводи се у саопштењу.