Фонд здравственог осигурања Републике Српске саопштио је да ће старе здравствене књижице важити до краја ове године, те позива осигуранике да до тада преузму своје електронске картице /е-картице/.

Будући да је своју е-картицу преузело 740.000 осигураника, што је готово 80 одсто, створени су услови да се одреди рок важења старе здравствене књижице, саопштено је из Фонда.

Стара здравствена књижица моћи ће да се употребљава до краја ове године, односно осигураници који још нису преузели своју е-картицу требало би да то учине до 31. децембра.

Ово је, између осталог, предвиђено и Правилником о утврђивању својства осигураног лица, матичној евиденцији и електронској здравственој картици који ступа на снагу 1. јуна.

Фонд је и након позива осигураницима да преузимају своју е-картицу оставио могућност да се упоредо користи и стара здравствена књижица, а све с циљем да се избјегне нагли прелазак на ову новину, да би се оставило довољно времена за преузимање нове картице, те како би се осигураници на што једноставнији начин прилагодили новом начину провјере статуса осигурања.

Прве е-картице уручене су још 2020. године, али је због пандемије процес подјеле картица био успорен, те је од прошле године почела интензивнија подјела.

Новим Правилником је предвиђено да електронске здравствене картице које се буду израђивале од 1. јуна имају рок важења 10 година, умјесто садашњих пет година, додаје се у саопштењу.

Што се тиче електронских картица које су раније штампане, будући да нема техничких препрека, у случају да не буду оштећене, да није дошло до промјене личних података и слично, нема разлога да се и оне не користе и након рока важења који је на њима наведен.

Првобитни рок од пет година важења е-картица постављен је, првенствено, јер је то био период гарантог рока самог пројекта Интегрисаног здравственог информационог система /ИЗИС/, који укључује све елементе, попут набавке хардвера, софтвера, штампања е-картица и слично.

  • Тако да су се сада створили услови да рокови важења е-картица трају много дуже, како нових, тако и старих е-картица, односно које су штампане прије 1. јуна. О евентуалном продужењу рока важења старих е-картица требало би, такође, да се донесе и одговарајућа одлука, додаје се у саопштењу.

Електронска картица служи да пацијент буде идентификован у Интегрисаном здравственом информационом систему /ИЗИС/, да се на основу ње оствари приступ здравственом картону пацијента и провјери статус осигураног лица.

За разлику од старе здравствене књижице, електронске картице се не овјеравају.

У јавним здравственим установама у Српској имплементиран је ИЗИС који поред употребе електронске картице подразумијева и употребу електронског картона, е-рецепта, е-упутнице.