У средњим школама у Републици Српској данас је почео јунски уписни рок за школску 2022/23. годину за ученике који имају 60 и више бодова.

Приликом уписа кандидати се могу пријавити за највише два занимања у стручним школама, два смјера у гимназији или два одсјека у умјетничким школама и у том случају им се бодују резултати у успјеху у оба занимања, смјера или одсјека, а рангирање се врши према успјеху у оба занимања, смјера или одсјека, саопштено је из Министарства просвјете и културе.

Јунски рок траје од данас до 24. јуна, а јулски од 4. до 15. јула.

Редослијед кандидата утврђује се према укупном броју бодова, а бодовање врши на основу општег успјеха у основној школи, успјеха из пет предмета значајних за занимање у стручним школама, смјеру у гимназији или одсјеку у умјетничким школама, за који кандидат конкурише, те на основу резултата остварених на посебном испиту за умјетничке школе.

Свим ученицима, који се опредијеле за средње стручно образовање, доступан је од данас и портал www.mojezanimanjers.com који је настао у оквиру пројекта „Промоција стручног образовања у Републици Српској“, који спроводи Унија удружења послодаваца у сарадњи са Министарством, а уз подршку Њемачке развојне агенције.

Платформа је настала из потребе да се на једном мјесту обједине све информације о средњем стручном образовању, о стручним занимањима и о перспективама ових занимања у Републици Српској.

Портал је намијењен ученицима, њиховим родитељима и послодавцима, а садржи информације о школама и послодавцима у Републици Српској, пракси код послодаваца и перспективама стручних занимања у текућем периоду, као и законску регулативу у области средњег образовања.