Народна скупштина Републике Српске усвојила је данас Закон о основном васпитању и образовању, чији је циљ подстицање цјеловитог и хармоничног развоја ученика у складу са способностима стицањем оперативних и функционалних знања.

У дану за гласање усвојен је и Закон о геолошким истраживањима чији су разлози за доношење садржани у потреби прецизнијег прописивања појединих одредаба, те стварања услова за квалитетније уређење те области.

Усвојене су и измјене и допуне Закона о тржишту хартија од вриједности, као и измјене и допуне Закона о инвестиционим фондовима.

Посланици су усвојили и измјене и допуне Закона о заштити становништва од заразних болести.

Посланици су усвојили измјене и допуне Закона о предшколском васпитању и образовању.

Нацрт закона о политичким странкама Републике Српске – приједлог посланика Перице Бундала, није добио посланичку подршку.

Посланици су подржали нацрте породичног закона и закона о привременом издржавању дјеце Републике Српске.

Посланици су усвојили и Нацрт закона о обавезном здравственом осигурању, те Нацрт закона о метрологији у Републици Српској.

Усвојени су и нацрти закона о стандардизацији у Републици Српској и закона о измјени и допуни Закона о обезбјеђењу квалитета у високом образовању Српске.

Посланици су усвојили Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о високом образовању и Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о енергетици.

Посланичку подршку добио је и Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о туризму.

Посланици су усвојили информацију о дугу са стањем на дан 31. децембра 2021. године и консолидовани извјештај о извршењу буџета Републике Српске за прошлу годину.

Потпредсједник Народне скупштине Републике Српске Денис Шулић закључио је први наставак 22. редовне сједнице, а засједање ће бити настављено 5. јула у 10.00 часова.