Поводом почетка школске 2022/2023. године, из Полицијске станице Соколац обавјештавају учеснике у саобраћају да ће у периоду од 1. до 31. септембра, као и током цијелог првог полугодишта, бити појачано присуство полицијских службеника на подручју урбаног дијела града, а све са циљем безбједног кретања пјешака односно ученика на путу од куће до школе и обратно.

Из Полицијске станице позивају учеснике у саобраћају да се придржавају прописа односно да поштују вертикалну и хоризонталну сигнализацију те апелују на возаче моторних возила да избјегавају паркирање на тротоарима и пјешачким прелазима, јер ће по питању наведене проблематике бити нулта толеранција. Такође, наводе да ће сви уочени прекршаји, било непосредним запажањем од стране полицијских службеника или путем видео надзора, бити адекватно у складу са законом санкционисани.

Водећи се досадашњим искуством, из ПС Соколац апелују да се смање доласци са моторним возилима у  Улици Радомира Нешковића, испред зграде Установе за предшколско васпитање и образовање, гдје је саобраћајним знацима назначено да је у питању двосмјерна улица и да се саобраћај одвија у оба смјера, а већина учесника остављају паркирана моторна возила у зони гдје то није дозвољено. У поменутој улици, сви уочени прекршаји биће санкционисани у складу са законом.

Полиција апелује на ученике Средњошколског центра „Василије Острошки“ који имају положен возачки испит да са возилом не долазе на паркинг простор и платое око школа из разлога јер је забрањено паркирање за све возаче осим особља школе, што је регулисано и саобраћајним знацима те позивају родитеље тих ученика да поведу рачуна о датој проблематици.

Из Полицисјке станице додају да ће се акција „Заштитимо дјецу у саобраћају“ током првог полугодишта школске 2022/2023. године реализовати у три фазе: прва је обилазак школа и путне комуникације односно хоризонталне и вертикалне сигнализације у истој у циљу уочавања недостатака и отклањања истих, друга је појачано присуство полицијских службеника у близини школа и раскрсница у циљу безбједног кретања, првенствено ученика, а трећа фаза подразумијева едукативна предавања од стране руководних радника ПС Соколац, од полицијских службеника у току наставе.