Одборници Скупштине града Источно Сарајево разматраће данас извјештај о извршењу буџета за прво полугодиште и одлуку о приједлогу ребаланса буџета за ову годину.

Предложен је ребаланс од 15.325.165 КМ који је повећан у односу на Нацрт ребаланса за 290.000 КМ, саопштено је из Градске управе.

На дневном реду наћи ће се и информација о имплементацији плана за отклањање неправилности и недостатака утвђених у извјештају Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске, као и информације о функционисању јавних комуналних предузећа, одржавању чистоће и управљању отпадом на подручју града.

Скупштина града разматраће и стање у области запошљавања и реализацији Програма запошљаваља на подручју града Источно Сарајево за 2021/2022. годину.

Пред одборницима ће се наћи и информације о изградњи инфраструктурних објеката на подручју града по просторно-планској документацији и о судским споровима које води град Источно Сарајево.

Сједницa je почела у 10.00 часова.