Данас је организован ручак са ловцима Ловачког удружења „Гласинац” поводом успјешно обављеног задатка, хајке на нову врсту штеточина – шакала, који су се појавили на територији којом газдује ово удружење.

Познато је да ове звијери причињавају велику штету и немају страх од људи, а могу бити и преносиоци разних болести.

Предсједник Ловачког удружења „Гласинац“ Страхиња Башевић поручио је да је основни задатак овог удружења заштита дивљачи, природе, околине и еколошке равнотеже, као и да су сви задаци до сада обављени одговорно и успјешно.

Ловиште „Гласинац“ којим газдује Ловачко удружење „Гласинац“ Соколац простире се на ловној површини 43.598 хектара и у ловишту се налазе основне врсте дивљачи: Срнећа, медвјеђа, дивља свиња и вук.