Свако дијете треба да има једнак приступ у остваривању својих права, а обавеза државе је да обезбиједи адекватне механизме за остваривање и заштиту права дјетета у складу са основним принципима Конвенције, саопштио је данас Омбудсман за дјецу Републике Српске Гордана Рајић.

Поводом обиљежавања Недјеље дјетета Рајићева је рекла да дјеца треба да одрастају у безбједном окружењу, што је заједничка одговорност породице, школе, државе и шире заједнице.

  • Злостављање и занемаривање дјеце је нешто са чим се, нажалост, готово свакодневно сусрећемо и зато је неопходно радити на креирању и примјени ефикасних рјешења, истакла је Рајићева.

Према њеним ријечима, први и најважнији корак је да се омогући партиципација, односно учешће дјеце у доношењу одлука које их се тичу, о чему ће Омбудсман едуковати дјецу кроз радионице које ће бити организоване у школама широм Републике Српске.

Она је додала да ће у наредном периоду бити представљени посебни извјештаји у вези са правом дјетета на алтернативну бригу и здраву животну средину.

Рајићева је истакла и да ће посебна пажња бити усмјерена на предузимање активности и мјера ради унапређења права и положаја дјеце са сметњама у развоју.

У Републици Српској Недјеља дејтета традиционално се обиљежава прве пуне седмице у октобру, с циљем да се нагласи значај дјечијих права загарантованих УН Конвенцијом о правима дјетета, али и да се додатно скрене пажња на потребе дјеце и њихов положај у друштву.