На евиденцији Завода за запошљавање Републике Српске закључно са 31. октобром пријављено је 66.259 незапослених лица, што је за 5.218 или 7,3 одсто мање у односу на 2021. годину, када је било евидентирано 71.477 лица, рекао је Срни директор Завода Мирослав Вујичић.

Вујичић је истакао да је од укупног броја евидентираних лица 13.413 неквалификованих радника, 983 полуквалификованих, 21.146 квалификованих радника, 21.475 лица са средњом стручном спремом, 322 висококвалификована радника, 797 лица са вишом стручном спремом, 17 лица са вишом стручном спремом специјалиста, 7.535 лица са високом стручном спремом, 480 мастера, 37 магистара, 35 лица са високом стручном спремом 300 ЕЦТС, те 19 доктора наука.

Он је навео да је на евиденцији незапослених највише лица старости од 55 до 60 година – 8.935, а најмање од 15 до 18 година 1.419.

Вујичић је нагласио да се за 10 мјесеци на евиденцију незапослених пријавило 17.331 лице, од којих 78 због стечаја, 860 због престанка рада код послодавца, 1.034 због престанка обављања приватне дјелатности, а 3.290 због технолошког вишка.

„Због престанка рада на одређено вријеме на евиденцију незапослених пријавило се 5.899 лица, због изјава радника и послодавца о прекиду радног односа 2.459 лица, споразумни раскид 3.453 лица, те остали разлози 258 лица“, додао је Вујичић.

Када је ријеч о запошљавању лица са евиденције незапослених Завода, Вујичић је навео да је за 10 мјесеци запослено укупно 25.525 лица.

Он је истакао да су послодавци исказали највећи интерес за запошљавање лица са средњом стручном спремом 8.630, затим квалификованих радника 7.290, те лица са високом стручном спремом 6.577.

„Углавном су то економски техничари, физотерапеути, медицинске сестре, електотехничари, возачи теретних возила, конобари, кувари, аутомеханичари, дипломирани економисти, дипломирани правници, професори математике, инжењери информационих технологија и други“, додао је Вујичић.

Вујичић је нагласио да су програми запошљавања само једна од мјера које Влада Републике Српске примјењује ради смањења укупне незапослености и повећања зашпошљавања у Српској, а која даје добре резултате.

Он је подсјетио да је, у складу са Акционим планом за 2022. годину, Завод у овој години припремио четири програма запошљавања послодавцима и незапосленим лицима за шта су одобрена средства у износу од 33.917.053 КМ за запошљавање 6.337 незапослених лица.

Вујичић је рекао да је за Програм суфинансирања запошљавања и самозапошљавања дјеце погинулих бораца, демобилисаних бораца и ратних војних инвалида Војске Републике Српске „Заједно до посла“ одобрено 15.540.000 КМ за запошљавање 1.641 лица.

Он је прецизирао да је за самозапошљавање дјеце погинулих и демобилисаних бораца одобрено по 10.000 КМ за 1.454 лица, за запошљавање код послодавца 4.500 КМ за 162 лица, а за 25 приправника са високом стручном спремом укупно 271.000 КМ.

„За Програм запошљавања и самозапошљавања циљних категорија у привреди у 2022. години одобрено је 7.650.000 КМ за запошљавање 1.775 лица и то за 1.225 лица за запошљавање код послодаваца по 4.000 КМ по једном лицу, за самозапошљавање 550 лице планирано је 5.000 КМ по једном лицу“, навео је Вујичић.

Према његовим ријечима, за Програм подршке запошљавању младих са високом стручном спремом у статусу приправника у овој години издвојено је 7.048.800 КМ за запошљавање 979 лица, док је за Програм подршке у привреди путем поврата уплаћених пореза и доприноса за ново запошљавање радника издвојено 3.541.253 КМ за 1.925 лица.

Вујичић је нагласио да је закључно са 31. октобром запослено 5.759 лица, за шта је утрошено 30.354.525 КМ, а реализација програма је у току.