Број: 02-320-30
Соколац, 14.11.2022. године

На основу члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21), члана 5. став 3. Закона о празницима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 43/07), члана 88. Статута општине Соколац („Службене новине града Источно Сарајево“, број: 17/17 и 33/17) и члана 15. Одлуке о распореду радног времена за дјелатности од посебног значаја за општину Соколац, број: 01-052-82 од 10.06.2020. године („Службене новине града Источно Сарајево“, број: 13/20), Наченик општине Соколац, доноси

ОДЛУКУ

Члан 1.

У вријеме предстојећeг републичког празника 21. новембар – Дан успостављања Општег оквирног споразума за мир у Босни и Херцеговини у времену од 08.00 до 15.00 часова могу радити правна лица и предузетници који обављају дјелатност производње хљеба, пецива, свјеже тјестенине, колача, пита и врше продају истих („MAXИ“ Драженко Беатовић и Млађен Орашанин с.п. Соколац, „ЗВРК“ Јелена Петровић с.п. Соколац, „БЕРЕГ“ Миодраг Планинчић с.п. Соколац, „ПОДРОМАНИЈА“ Данко Вучак с.п. Подроманија, Соколац и „МВ“ Владан Тешановић с.п. Бјелосављевићи) као и правна лица и предузетници који обављају дјелатност прераде и продаје меса и месних прерађевина („Визион“ д.о.о. Рогатица, ПЈ Соколац и Занатска радња „Печо“, Предраг Печеница с.п. Соколац).

Члан 2.

Малопродајним објектима који се баве прометом мјешовите робе, претежно прехрамбеним производима, као и осталим малопродајним објектима и занатско-предузетничким радњама за нерадни дан одређује се 21. новембар.

Члан 3.

На дан празника малопродајни објекти типа драгстор могу радити прописано радно вријеме, с тим да у периоду од 22.00 до 06.00 часова могу радити искључиво путем шалтерске продаје.

Члан 4.

Надзор над спровођењем ове одлуке вршиће Одјељење за инспекцијске послове Града Источно Сарајево и Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове Општинске управе Соколац – Одсјек комуналне полиције уз асистенцију Министарства унутрашњих послова Републике Српске– Полицијске станице Соколац.

Члан 5.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се на Огласној табли oпштине Соколац и путем радија ЈП „ИНФО ЦЕНТАР“ Соколац, као и на Порталу “Соколац-срце Романије“.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ СОКОЛАЦ
Милован Бјелица