С Е Р В И С Н Е    И Н Ф О Р М А Ц И Ј Е

Датум: 28. јануар 2023. године

ВАТРОГАСНЕ ЈЕДИНИЦЕ: Хан Пијесак ,техничка интервенција,уклањање палог стабла на аутомобил на Хан Погледима.

 ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА:

Фоча,кварови на дијеловима два далековода,без напајања потрошачи у насељу Кмур ( дио далекоовда Тјентиште) и у Барићу ( дио далековода Завајт).

У СТАНИЦАМА ХИТНЕ ПОМОЋИ ПРЕГЛЕДАНО ПАЦИЈЕНАТА:

СОКОЛАЦ: 8   прегледа,

Ј.З.У. СРБИЈА: 70 пријема пријема

ДЗ ФОЧA: 18   прегледа и  1  кућна посјета.

 

ПОРОДИЛИШТА – РОЂЕНО НОВОРОЂЕНЧАДИ:

Ј.З.У. БОЛНИЦА СРБИJА:  Рођен дјечак.

КЦ ФОЧА: Рођени  дјечак и дјевојчица.