Републички завод за статистику саопштио је да од данас спроводи анкету о приватним и пословним путовањима становништва на територији Републике Српске, те позвао грађане коју су изабрани узорком да дају одговоре овлаштеним анкетарима и тиме допринесу успјеху истраживања.

Циљ анкетирања је да се добију подаци о путовањима домаћег становништва током прошле године године, и то о приватним и пословним, вишедневним и једнодневним, те оним на дестинације у земљи и иностранству.

Биће прикупљени и подацима о социодемографском профилу лица која путују, броју путовања и карактеристикама сваког – дестинација, број ноћења, превоз, смјештај, трошкови.

Анкетирање се реализује на узорку од 2.538 лица из Српске, при чему су анагажовани овлашћени анкетари Завода који ће разговоре обављати телефоном, саопштено је из Републичког завода за статистику.

Прикупљени подаци су строго повјерљиви и користиће се искључиво за статистичке сврхе.