Трошкови за надокнаду плата за боловања која су дужа од 30 дана у прошлој години износили су 17,3 милиона КМ, док су се 52 послодавца обратила са захтјевом за ванредну оцјену боловања код 68 радника, речено је Срни у Фонду здравственог осигурања Републике Српске.

У Фонду су истакли да је од 68 радника, 57 било на ванредној оцјени боловања, а првостепена комисија је за њих 29 донијела одлуку да су способни за посао.

У просјеку мјесечно је било регистровано 21.100 случајева боловања.

„Од марта прошле године у примјени је нови Правилник о остваривању права на накнаду плате за вријеме привремене неспособности за рад који је донесен како би се унаприједила ова област, укључујући и контролу боловања и могућност ванредне оцјене боловања“, подсјетили су у Фонду.

Из Фонда напомињу да ванредне оцјене боловања није могуће тражити за раднике који се тренутно не налазе на боловању, већ су боловање користили некада раније и сада већ раде.

Послодавци су уз захтјев дужни навести разлоге или доставити доказ због чега сумњају да је боловање радника неоправдано, а на основу чега првостепена комисија за боловање позива осигураника и спроводи ванредну оцјену привремене неспособности за рад.

Домовима здравља и амбулантама породичне медицине Фонд је доставио појашњење како да поступају у случају тражене ванредне оцјене боловања, док осигураник добија позив са детаљима на кућну адресу.

Из Фонда истичу да се провјере оправданости боловања могу вршити и за боловања која су завршена, док је ванредну оцјену боловања могуће радити само за боловања која су у току.

Једна од новина је и да породични доктор не мора чекати 12 мјесеци да осигураника упути на оцјену радне способности комисије Фонда за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске, јер је тај период скраћен на шест мјесеци непрекидне неспособности за рад, изузев када је ријеч о трудничким боловањима.

„У новом Правилнику је дефинисано и да се боловање може отворити тек након прегледа осигураника код љекара из одговарајуће здравствене установе која има уговор са Фондом и који се егзактно изјаснио да осигураник није способан за рад“, навели су у Фонду.

Они су нагласили и да су Правилником поједностављене процедуре одобравања боловања за најугроженије категорије, као што су труднице и непокретна лица, у чије име неко други може доћи на мјесечну оцјену привремене неспособности за рад.

Најчешћи узроци боловања су болести мишићно-коштаног система, тумори, проблеми у трудноћи, болести система крвотока, повреде, изолација, њега обољелог члана породице, те професионалне болести или повреде на раду.