Влада Републике Српске прогласила је Црвене стијене за Споменик природе, чиме је ово подручје стављено под заштиту ради очувања репрезентативних и атрактивних геоморфолошких и пејзажних обиљежја западног обода планине Романије.

  • Најмаркантнији облик рељефа су саме Црвене стијене, као репрезентативан примјер широких чела навлака масива Романије, која су рељефно истакнута претежно вертикалним стјеновитим литицама високим више од 100 метара, саопштено је из Бироа Владе за односе са јавношћу.

    Теренским истраживањима регистровано је 300 таксона васкуларних биљака, од којих је 10 ендемично за Балканско полуострво. Од појединачних стабала, истиче се бреза испод сипара, која је необичне грађе, коре и станишта, те црни бор, изузетног положаја на литици, хабитуса и станишта.

    У поступку проглашења овог заштићеног подручја утврђена је категорија три, Споменик природе.

  • Споменик природе је мања, неизмијењена или дјелимично измијењена природна просторна цјелина, објекат или појава, физички јасно изражен, препознатљив и јединствен, репрезентативних геоморфолошких, геолошких, хидрографских, ботаничких и других обиљежја, као и људским радом формирана ботаничка вриједност од научног, естетског, културног или образовног значаја, наводи се у саопштењу.

    Споменик природе „Црвене стијене“ простире се на подручју општина Пале и Соколац, у укупној површини од 15,1 хектар, а управљање се повјерава предузећу „Шуме Републике Српске“, Шумском газдинству „Јахорина“ Пале и Шумском газдинству „Романија“ Соколац.

    Након стављања Црвених стијена под заштиту, у Републици Српској постоје 34 заштићена подручја, чија укупна површина износи 73.038 хектара, а што представља 2,96 одсто територије Републике Српске.