Представници Пољопривредног факултета Универзитета у Источном Сарајеву и предузећа „Шуме Републике Српске“ договорили су могућности одрађивања приправничког стажа за дипломиране инжењере шумарства и стручног усавршавања за студенте завршних година првог циклуса студија у овом јавном предузећу.

На састанку у просторијама студијског програма Шумарства у Власеници било је ријечи о могућностима да се дио или цјелокупан приправнички стаж, односно стручно усавршавње, одради у Истраживачко-развојном и пројектном центру Бањалука, саопштено је из Универзитета у Источном Сарајеву.

Договорено је да сарадња између Студијског програма Шумарство у Власеници и Истраживачко-развојног и пројектног центра Бањалука буде континуирана и да се студентима свих будућих генерација дају једнаке погодности.

У име Универзитета у Источном Сарајеву састанку су присуствовали декан Пољопривредног факултета Весна Милић, проректор за међународну сарадњу и осигурање квалитета Марко Гутаљ, као и наставници и сарадници са Студијског програма Шумарство.

Представник предузећа „Шуме Републике Српске“, односно Истраживачко-развојног и пројектног центра Бањалука на радном састанку био је директор ове организационе јединице Горан Јовић.

Састанак је одржан пред аудиторијумом којег су сачињавали дипломирани инжењери шумарства и студенти завршних година првог циклуса студија са Студијског програма Шумарство.