Влада Српске представила је Нацрт измјена и допуна Кривичног законика Републике Српске, у који се, између осталог, као кривична дјела уводе увреда и клевета, а они који буду кршили ове одредбе казниће се драконским новчаним казнама.

У Нацрту закона пише да се послије члана 208. додаје нова Глава XVIIIа “Кривична дјела против части и угледа”, те да се ради о увреди, клевети, изношењу личних и породичних прилика и јавно излагање порузи због припадности одређеној расти, вјери или националности.

По питању увреде, закон каже да онај ко увриједи другога, казниће се новчаном казном од 5.000 КМ до 20.000 КМ. Ако је то дјело учињено путем штампе, радија, телевизије или других средстава јавног информисања или на јавном скупу или на други начин, због чега је увреда постала приступачна већем броју лица, казниће се новчаном казном од 10.000 КМ до 50.000 КМ.

Ако је учинилац био изазван недостојним понашањем увријеђеног или је оштећени пред судом прихватио његово извињење због учињеног дјела, суд га може ослободити казне. Ако је увријеђени увреду узвратио, суд може оба или само једног учиниоца ослободити од казне.

Ко о другом износи или проноси нешто неистинито што може шкодити његовој части или угледу, знајући да је то што износи или проноси неистина, казниће се новчаном казном од 8.000 до 30.000 марака.  Ако је дјело учињено путем штампе, радија, телевизије или путем друштвених мрежа, на јавном скупу или на други начин, због чега је оно постало доступно већем броју лица, казниће се новчаном казном од 15.000 КМ до 80.000 КМ. Ако је оно што се износи или проноси довело или могло довести до тешких посљедица за оштећеног, учинилац ће се казнити новчаном казном од 20.000 до 100.000 марака.

Нацрт Кривичног закона предвиђа и казне за изношење личних и породичних прилика, које се крећу од 10.000 до 120.000 марака.

Измијењено је и кривично дјело повреда угледа суда, на начин да се повредом угледа суда сматра, поред до сада, излагања порузи суда и судије и излагање порузи јавног тужиоца или адвоката.

У образложењу предложених измјена каже се да је Уставом Републике Српске прописано да су људско достојанство, тјелесни и духовни интегритет, човјекова приватност, лични и породични живот неповредиви. У том смислу, свака особа има право тражити од друге особе да поштује и не омаловажава његово лично достојанство.

Министарство правде Републике Српске на својој интернет страници објавило је комплетан Нацрт закона о измјенама и допунама Кривичног законика РС, који је изазвао огромно интересовање јавности. Све измјене закона, можете погледати овдје.