Електропривреда Републике Српске односно матично сједиште у Требињу је расписало јавни позив за набавку услуге израде студије и испорука дрона за надзор и откривање кварова на далеководима.

Процијењена вриједност набавке је 180.000 КМ без ПДВ-а, а рок за извршење посла је шест мјесеци.

Уговорни орган ће у поступку јавне набавке провести е-аукцију на порталу јавних набавки истиче се у документацији.

У пројектном задатку се наводи да је дистрибутивна мрежа на подручју електродистрибутивног предузећа ЗП Електрокрајина а.д. Бањалука веома велике дужине (22.475,57 км), пролази кроз брдско планинска подручја са изразито бујном вегетацијом, великим дијелом кроз шумска подручја, а у неким дијеловима кроз кањоне и тешко приступачне терене. Од тога је 5.168 км средњенапонска мрежа напонских нивоа од 6 кВ до 110 кВ.

Одржавање мрежесредњенапонских далековода је доста отежано, обзиром на поменуте терене преко којих далеководи пролазе. То се нарочито односи на тражење кварова при лошим временским условима. Дистрибутивно предузеће улаже максималне напоре да би снабдијевање крајњих потрошача електричном енергијом било што уредније, а да испоручена енергија буде по квалитету у границама прописаних законом. Очигледно је да постоји потреба за аутоматизацијом барем дијела послова и обавеза око надзора стања средњенапонске мреже у нормалном погону као и тражење мјеста квара приликом испада далековода из погона.

Из тог разлога се опредијелило да се изврши набавка услуге израде студије и испоруке дрона за надзор далековода и откривање кварова на истим са анализом на територији овог предузећа, а потом да исти могу знање пренијети на остала 4 оператора дистрибутивног система.

Додаје се и да су губици приликом испада из рада далековода су веома велики, прекиди могу трајати веома дуг временски период док екипе монтера не открију мјеста квара на далеководима. Често су та мјеста квара на тешко приступачном терену које монтери приликом трагања најчешће заобиђу, а обично се кварови дешавају по најлошијем времену, тако да трајање откривања мјеста квара се значајно продужује.

Тренутно су губици електричне енергије на надземним водовима у Електрокрајини око 12%, што је значајно у односу на укупну дужину свих врста надземних водова од цца 22.500 километара. Посебан проблем чини све већи недостатак квалификоване радне снаге, која је способна да квалитетно стигне одржавати све веће и захтјевније системе.

Студијом је потребно обрадити набројане теме, те предвидјети адекватан систем надзора далековода и детекције кварова надземних водова помоћу дрона. Такође је потребно предвидјети и све неопходне кораке, које корисник треба да предузме ка овлаштеним институцијама у БиХ (БХ АНСА, БХДЦА, обука запослених), како би набавка и употреба цјелокупног система детекције дроном имала и формално правне оквире, појашњено је у документацији.

Наводи се и да дронови имају потенцијал да значајно промијене начин на који се провјеравају далеководи и стубови. Према неким истраживањима кориштење дрона може значајно смањити трошкове, нпр. за инспекцију једног високог стуба смањење трошкова прегледа и ревизије износи преко 20 пута, док се приликом прегледа дроном добијају далеко тачнији подаци.

Понуде се примају до 30. марта, преноси еКапија.