Дом народа Парламентарне скупштине БиХ усвојио је данас Приједлог закона о допуни Закона о основама безбједности саобраћаја на путевима у БиХ, који се односи на пооштравање новчаних казни и увођење једног казненог бода за непрописно паркирање на мјесто предвиђеном за паркирање лица са инвалидитетом.

Посланик Саша Магазиновић, који је овај приједлог и упутио у процедуру, рекао је данас на сједници Дома да су полиције оба ентитета и удружења иницирали доношење оваквог законског акта с обзиром на то да су постојеће казне за злоупотребе паркинг мјеста за инвалиде често јефтиније од плаћања редовног паркинг мјеста.

Шеф Клуба српског народа Средоје Новић рекао је да га брине то што су по Закону о саобраћају изузетно ниске казне за погрешно паркирање, те да је потребно покренути и измјене и допуне Закона о саобраћају у БиХ, како би се износ казни ускладио и са инфлаторним кретањима.

Делегати су данас усвојили и Приједлог закона о допуни Закона о основама безбједности саобраћаја на путевима у БиХ који се односи на кажњавање новчаном казном починилаца префарбавања или на други начин прекривања једног или другог писма на саобраћајним знаковима.

Овај законски приједлог, који је у процедуру упутио посланик из претходног сазива Дамир Арнаут, подразумијева да се новчаном казном од 400 до 1.000 КМ казни свако ко оштети саобраћајни знак на начин да префарба латинични или ћирилични натпис на знаку.

Делегат Клуба хрватског народа Златко Милетић рекао је током расправе да се увођењем овакве санкције може постићи ефекат.