Просјечна нето плата у Републици Српској у прошлој години била је 1.144 КМ, а највећа од 1.455 КМ исплаћена је у општини Станари, подаци су Републичког завода за статистику.

У Бањалуци је просјечна нето плата у прошлој годни била 1.305 КМ, а у Гацку за једну конвертибилну марку мање.

Према подацима Завода, најмањи просјек нето плата у овом периоду био је у општинама Језеро 817 КМ и Доњи Жабар 801 КМ.

Број запослених у Републици Српској показује стални раст од 2018. до 2022. године, док број незапослених у том периоду биљежи стални пад, показују подаци из билтена “Плате, запосленост, незапосленост” Републичког завода за статистику.

Број запослених у Републици Српској у 2018. години био је 266.309, а у 2022. износио је 286.679.

Посматрано према дјелатности, у Републици Српској је у прошлој години највише запослених, више од 59.000, било у прерађивачкој индустрији, а потом нешто више од 51.000 у трговини.

Према облику својине, највише запослених 173.956 радило је у субјектима са приватним обликом својине, а 82.491 у субјектима са државним обликом својине.

У Републици Српској је у 2018. години било 114.357 незапослених лица, да би тај број опадао и у 2022. години износио 70.845.