Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске саопштило је да разумије потребе родитеља дјеце са сметњама у развоју и подржава их у остваривању свих њихових законских права, али истиче да је нужно да сви који се у посљедње вријеме упуштају у бављење овом тематиком у јавности, то раде одговорно, уважавајући чињенице.

Поводом најаве организације „РеСтарт Српска“ за поновно окупљање у вези са остваривањем права родитеља на накнаду родитељу-његоватељу, Министарство истиче да се, нажалост, то у овом случају, било због недовољно знања или неких других мотива, упорно избјегава.

У саопштењу се наводи да иступи који се о овој теми већ извјесно вријеме могу чути нису за добробит система социјалне и дјечије заштите, већ доприносе урушавању система који пружа подршку хиљадама корисника, те да у прилог томе најбоље говори чињеница да ниједно удружење корисника права у овој области не стоји иза ових окупљања, нити подржава ставове који се износе, већ то чини искључиво организација „РеСтарт Српска“.

Из Министарства још једном истичу да најцјелисходнији облик заштите дјеце одређују стручне Комисије за процјену потреба и усмјеравање дјеце и омладине са сметњама у развоју, те да није могућа правна анализа најсложенијих стручних послова.

У саопштењу се наглашава да је одговорност препуштена струци и најкомпетентнијима, како би се средства за ову намјену усмјерила ка онима којима су најпотребнија.

„Субјекти социјалне и дјечије заштите пролазе и стручне обуке, како би се осигурала вјеродостојна интерпретација ових права, у складу са Међународним системом процјене функционалности. Корисници, подсјећамо, увијек могу користити и право на жалбу другостепеном органу или покретање управог спора код надлежног суда, за заштиту права“, додаје се у саопштењу.

Из Министарства здравља и социјалне заштите напомињу и да је, када се говори о овој тематици, потребно знати да дјеца са сметњама у развоју и особе са инвалидитетом највећи дио својих права остварују на основу Закона о социјалној заштити, док Закон о дјечјој заштити, који се помиње, даје додатну подршку породици.

„Систем социјалне и дјечије заштите у Републици Српској препознаје и уважава специфичност положаја дјеце са сметњама у развоју и њихових породица, пружа неопходну подршку, те се у сарадњи и по захтјевима савеза и удружења који окупљају лица са инвалидитетом и дјецу са сметњама у развоју, у континутитету ради на унапређењу и проширењу њихових права“, наглашава се у саопштењу.

У саопштењу се додаје да је, као резултат тога, Република Српска међу првима увела право на накнаду родитељу-његоватељу, а потом и знатно повећала износ који се на име тог права исплаћује родитељима, препознајући потребе најосјетљивијих категорија.

Из Министаррства указују да Република Српска даје широк обим права у овој области, а само једно од њих је право на накнаду родитељу-његоватељу, које је специфично право.

У саопштењу се наводи да као специфично право, статус родитељ-његоватељ подразумијева посебну цјелодневну његу, односно предузимање медицинских и немедицинских радњи од родитеља-његоватеља и то је искључиво њега која се пружа у кућним условима, што је превенција смјештаја у установу социјалне заштите.

„Као што је и раније јасно објашњено, није свим лицима која су потпуно зависна од туђе његе и помоћи потребна посебна њега, односно цјелодневна њега, већ је приликом увођења овог права оно дефинисано као важан искорак према особама са најтежим облицима инвалидитета и подршка њиховим породицама, напомиње се у саопштењу.

Из Министарства су додали да, уједно, дјеца чији родитељи нису његоватељи нису на било који начин ускраћена за подршку и да бројне породице остварују права из система социјалне и дјечије заштите по више основа, „а у новчаном смислу она у збиру иду до износа и више од 650 КМ, што је износ накнаде коју од ове године примају родитељи-његоватељи“.

„Осим тога, корисници могу да остваре и друга права као што су право на накнаду плате за вријеме рада са половином пуног радног времена ради појачане његе и бриге о дјетету са сметњама у развоју, укључивање у процес школовања, трошкове превоза за дијете и пратњу, те укључивање у различите дефектолошке и логопедске третмане“, подсјетили су из Министарства.

У саопштењу се наводи да Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске већ остварује успјешну сарадњу и увијек позива стручну заједницу и представнике удружења корисника права на заједничко креирање политика социјалне и дјечије заштите у интересу хиљада њених корисника.

„За права из система социјалне, дјечије и породичне заштите сваке године се издваја више новца, а за ову годину за права корисника социјалне заштите која се финансирају из буџета Републике планирано око 49,2 милиона КМ, а за сва права из области дјечије заштите више од 140 милиона КМ“, додаје се у саопштењу.