Републичка тржишна инспекција је у протеклом мјесецу извршила 233 контроле с циљем сузбијања обављања нерегистроване дјелатности пружања услуга смјештаја по принципу „стан на дан“ и изрекла новчане казне у укупном износу од 30.200 КМ.

У 43 случаја утврђено је да лица нису уредно регистровала дјелатност, а огласила су пружање ових услуга, због чега им је изречена забрана даљег рада, као и новчана казна, саопштено је из Републичке управе за инспекцијске послове.

Било је и случајева да су одређене неправилности утврђене и код регистрованих субјеката, те су у овим случајевима налагане мјере за отклањање неправилности и изрицане новчане казне.

Из Инспектората су подсјетили да је овај вид изнајмљивања смјештаја од физичких лица дефинисан Законом о угоститељству од 2017. године.

  • С обзиром на то да су створене законске претпоставке за пружање оваквих врста услуга, желимо нагласити да приоритетни циљ инспекције није кажњавање, већ регистрација и легализација субјеката, односно увођење њиховог пословања у законске оквире, наведено је у саопштењу.

Из Инспектората апелују на физичка лица која пружају ову врсту услуга или планирају да почну са обављањем ове дјелатности – да не чекају долазак инспектора, већ да самостално покрену процедуру легализације.

Инспекција ће предузимати све расположиве мјере како би сузбила нерегистровано обављање дјелатности, које представља нелојалну конкуренцију субјектима који легално раде и измирују обавезе према радницима и држави.