Скупштина општине Рогатица прихватила је јуче информацију о пословању рогатичке привреде у прошлој години, према којој је остварен укупан приход већи за 4,71 одсто у односу на 2021. годину.

У информацији је обухваћено 67 привредних субјеката и подаци рогатичког Шумског газдинства „Сјемећ“.

Начелник општинског Одјељења за локални развој, привреду и друштвене дјелатности Десимир Деспотовић рекао је, образлажући информацију одборницима, да је у прошлој години у рогатичкој привреди остварен укупан приход већи за 4,71 одсто у односу на 2021. годину.

Он је навео да су привредни субјекти у овој локалној заједници пословали у 15 различитих дјелатности, те да су највећи приходи и расходи остварени у трговини, преради дрвета и у производњи прехрамбених производа.

„Укупно остварени приходи већи су од укупно остварених расхода за 20.720.709 КМ“, истакао је Деспотовић и додао да је у коначном финансијском резултату добитак исказан код 41 привредног субјекта, док је губитак исказан код 27 привредних субјеката.

Одборници рогатичке Скупштине су, већином гласова, усвојили и информацију о резултатима истраживања задовољства грађана корисника јавних услуга у овој локалној заједници у прошлој години.

Из Одјељења за општинску управу наведено је да се, након спроведене анализе прикупљених података, може констатовати да резултати анкете представљају слику реалног стања по појединим врстама јавних услуга.

Одборницима је образложено да прикупљени подаци и приједлози испитаника треба да буду основа за предузимање мјера, од сваког даваоца услуге, како би квалитет живота и пружање услуга грађанима могло да буде подигнуто на већи ниво, као и код израде средњорочних и годишњих планских докумената ове локалне управе.

Одборник из опозиционог клуба СДС-а Предраг Спајић није био сагласан са констатацијом о истраживању задовољства грађана о пружању јавних услуга, тврдећи да тим за истраживање није добро урадио посао и да информација која се нашла пред одборницима не одражава право стање на терену.

На сједници Скупштине општине Рогатица усвојене су и информације о реализацији пројеката санације и реконструкције објеката и о стању у области запошљавања и реализацији програма запошљавања на подручју Рогатице у прошлој години.