На основу споразума о реадмисији у БиХ је лани враћено 628 њених држављана, а највећи број њих, и то 577, депортован је из Њемачке.

Наведено је то у извјештају о прихватању и интеграцији држављана БиХ који се враћају у земљу по основу споразума о реадмисији, који је скројило Министарство за људска права и избјеглице БиХ.

Од укупно 628 држављана БиХ који су враћени по основу споразума о реадмисији, ресорно министарство асистирало је у 627 случајева за које је запримљена најава Министарства безбједности БиХ.

Када је ријеч о територији унутар БиХ, на подручје ФБиХ стигло је највише лица, и то 426, док су у Српску враћена 153 лица, а у Брчко њих 36. Поред тога, депортовано је и 12 лица за која је непозната адреса посљедњег пребивалишта у БиХ.

Када је ријеч о Републици Српској, највише особа стигло је у Бијељину, и то 46, док је на другом мјесту Модрича у коју је враћено 39 држављана. Слиједи Добој у који је лани стигло 16 лица, те Вукосавље које биљежи 12 повратака, док је на петом мјесту Приједор у који је враћено 10 лица посредством споразума о реадмисији. Остале општине и градови у Српској биљеже једноцифрене бројеве када је ријеч о повратку.

Занимљиво је и да је за једног држављанина БиХ након провјера од стране локалне заједнице утврђено да за њим постоји активна потјерница.

У Министарству за људска права и избјеглице наводе да је евидентно умјерено повећање броја повратака, посебно рањивих категорија које изискују додатну асистенцију, најчешће у виду обезбјеђења адекватног медицинског прихвата, смјештаја у специјализовану установу и прихвата малољетне дјеце без пратње.

Економисти сматрају да се поједини држављани у БиХ самостално враћају и мимо споразума о реадмисији, али и да ће и у идућем периоду јачати трендови повратка домаћег становништва.

– Како буду дохоци расли и смањивала се разлика између нас и земаља у које наши грађани иду, јачаће тенденција да се све више домаћег становништва враћа у земљу. Успут, политике економског раста, али и оне мира и стабилности морају јачати – рекао је “Гласу Српске” економиста Саша Стевановић и додао да је потребно да домаће власти дају себи задатак да у идућих пет до десет година достигну 50 одсто дохотка Европске уније мјерено паритетом куповне моћи.

Очекивања

Према подацима Евростата, тренутно се у земљама Европске уније налази око 10.000 држављана БиХ који су поднијели захтјев за азил.

– Узимајући у обзир да је према доступним информацијама јако мали број признавања захтјева за азил који су поднијели држављани БиХ и то свега око шест одсто, али и јачањем странака у Европској унији које се противе новим миграционим кретањима, може се очекивати да ће доћи до повећања броја повратака домаћих држављана по основу споразума о реадмисији – наводе у Министарству за људска права и избјеглице БиХ.

Прописи

Парламент БиХ је још 2015. године усвојио стратегију, чиме је реадмисија обухваћена као дио свеукупне миграционе политике БиХ, са јасном обавезом да се процедуре прихвата и интеграције држављана БиХ који се враћају у земљу по основу споразума о реадмисији, посебно уреде. Тим документом дефинисано је да ће БиХ поново прихватити све своје држављане након што њихов боравак у земљама прихвата постане незаконит по било којем основу (губитком или престанком избјегличког статуса, неријешен останак у земљи прихвата по основу држављанства, радно-правног или другог основа те одбијањем захтјева за накнадни азил).