Швајцарска инвестициона банка УБС објавила је велико истраживање које се односи на процјене улагања имућнијих појединаца и породица у цијелом свијету.

Како је наглашено, извјештај за 2023. годину обухватио је испитивање 230 тзв. породичних канцеларија, односно консултантских фирми које су задужене за сарадњу са богатим појединцима са просјечном укупном нето вриједношћу од 2,2 милијарде долара.

Како је наведено, породичне канцеларије у 2023. години планирају највећи помак у стратешкој алокацији средстава за наредних неколико година.

„Највећи заокрет планира се направити на развијеном тржишту фиксног прихода, гдје се након три године смањења улагања у обвезнице планира повећање инвестиција у овај сектор. Више од трећине породичних уреда прелази на висококвалитетне, краткотрајне обвезнице ради потенцијалне заштите богатства, прихода и повећања капитала“, наводи УБС.

Такође, у извјештају се и даље наводи како постоји снажан тренд за укључивање алтернативних инвестиција које би помогле у диверзификацији финансијске имовине. Алокације хеџ фондова порасле су са четири на седам посто, а директне алокације приватног капитала су смањене са 13 на девет посто“, стоји у анализи.

Интересантно, породичне канцеларије уреди најављују и смањење издвајања за некретнине у наредним годинама.

„Овогодишњи извјештај долази у одлучујућем тренутку. То је крај ере ниских или негативних каматних стопа и велике ликвидности која је услиједила након глобалне финансијске кризе. Док су тренутни тржишни и геополитички трендови довели до преласка на ликвидне, краткорочне фиксне приходе, 66 посто породичних канцеларија и даље вјерује да неликвидност дугорочно повећава приносе те наглашавају како желе додатно повећати издвајања за алтернативе попут хедге фондова и фондова приватног капитала“, појашњава УБС.

Наглашава се и како 41 посто испитаника планира повећати директне инвестиције приватног капитала у наредних пет година.

„Породични уреди опрезно планирају смањење издвајања за некретнине у 2023. години, али током пет година 33 посто њих предвиђа прелазак на већа издвајања. Ово се уклапа у слику о томе да ће каматне стопе остати високе у 2023. години уз одређену ‘мекоћу’ у цијенама некретнина“, анализира швицарска банка.

Када је ријеч о највећим бригама, фирме задужене да брину о богатству богатих истичу како је њихова највећа брига геополитичка ситуација.

„Геополитика је престигла инфлацију као највећа брига међу породичним канцеларијама на глобалном нивоу. Геополитику прате рецесија и инфлација. Најављује се такође и повећање издвајања у регијама које су у прошлости биле мање фаворизоване. Иако још увијек имају скоро половину својих средстава у Сјеверној Америци, више од четвртине испитаника планира повећање издвајања у западној Европи у наредних пет година, а готово трећина планира повећати и проширити своја издвајања у широј азијско-пацифичкој регији“, наводи се.

Подаци по регијама

У анализи коју је објавио УБС наведени су и подаци за породичне уреде по регијама те је описано њихово дјеловање.

Како је наведено, у Сједињеним Америчким Државама главна сврха породичних уреда у САД-у је подршка генерацијском трансферу богатства (76 посто њих). За разлику од других регија, рецесија је највећа брига за породичне канцеларије у САД-у.

С друге стране, у поређењу са другим тржиштима, породичне канцеларије у Латинској Америци имали су највише издвајања у фиксним приходима (30 посто). Њихова алокација на некретнине била је најнижа на свијету и износила је пет посто, а само петина канцеларије користи хеџ фондове као диверзификаторе имовине.

У анализи азијско-пацифичке регије се наводи како су уреди у овом дијелу свијета имали највећу алокацију богатства на дионице (37 посто), а скоро половина, њих 46 посто, користи хедге фондове као диверзификатор имовине.

„Од оних са приватним капиталним инвестицијама, они такође остварују директне инвестиције више од других регија (31 посто), а 77 посто њихових инвестиција приватног капитала улажу у технологију“, појашњава се.

На крају, УБС се у анализи осврнуо и на тржиште Европе те су навели како су породични уреди издвојили 11 посто инвестиција у некретнине, док 30 посто планира повећање издвајања у наредних пет година.

„Око 75 испитаника се слаже да неликвидност повећава приносе. Након дигиталне трансформације (79 посто), аутоматизација и роботика је друга најпожељнија тема улагања“, закључује се у анализи.