Од почетка године закључно са 30. априлом текуће године општини Соколац од стране ШГ „Романија“ Соколац уплаћено је 716.000 конвертибилних марака. Како је навео директор газдинства Страхиња Башевић први квартал је измирен у складу са законом у предвиђеном року, док се други квартал обрачунски завршава и рок за измирење је пети јул када ће бити уплаћено око 160.000 КМ како је и предвиђено.

  • Законом о шумама свако шумско газдинство које послује на територији једне општине, плаћа на основу накнаде 10 одсто од продаје шумских дрвних сортимената на камионском путу. Имам обавезу да обавјестим јавност због великог броја позива од стране грађана у посљедњем периоду да добију информацију у којој су фази измирења од стране Шумског газдинства „Романија“ Соколац према општини и самим тим и према предузећима, јавним установама у организацији Општине – закључио је Башевић.

Шумско газдинство „Романија“ Соколац је једна од 30 организационих јединица Јавног предузећа шумарства „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац, кој у свом саставу има следеће организационе дјелове: шумска газдинства, Центар за сјеменско-расадничку производњу, Истраживачко развојни и пројектни центар, Центар за газдовање кршом, а према потреби могу се основати и други организациони дијелови.