Електронске здравствене картице сада важе неограничено и осигураници ће моћи да их користе и након назначеног рока – све док имају утврђен статус у обавезном здравственом осигурању, речено је Срни у Фонду здравственог осигурања /ФЗО/ Републике Српске.

У ФЗО наводе да је то дефинисано новим Правилником о поступку утврђивања својства осигураног лица, вођењу података у матичној евиденцији и електронској здравственој картици, који је недавно почео да се примјењује.

Из Фонда подсјећају да је првобитно рок важења електронских картица био пет година, па је продужен на 10, а сада су створени услови да рок важења буде укинут.

„Здравственом картицом се доказује својство осигураника, односно осигураног лица и на основу ње се остварује здравствена заштита. Уједно, здравствена картица је и најбоља заштита личних података јер се помоћу ње приступа електронском здравственом картону пацијента“, наводе у Фонду.

У случају да дође до промјена личних података осигурано лице је дужно да у року од 15 дана промјену пријави надлежној пословници Фонда и да поднесе захтјев за издавање нове картице.

„Док не буде израђена картица, осигураном лицу се издаје потврда о здравственом осигурању коју користи док не добије картицу“, напоменули су из Фонда.

Из Фонда су истакли и да, уколико картица буде изгубљена, украдена или оштећена, осигурано лице то треба да пријави надлежној пословници Фонда, како би картица била поништена да би биле избјегнуте евентуалне злоупотребе.

„У ситуацијама када осигурано лице оствари право на здравствено осигурање у другој земљи, односно код другог носиоца осигурања, здравствену картицу треба да врати Фонду“, наглашавају у ФЗО.

Трошкове издавања прве здравствене картице за сва осигурана лица сноси Фонд, а новим Правилником је, у складу са Законом о обавезном здравственом осигурању, предвиђено да трошкове израде нове картице након поништавања оштећене, украдене или изгубљене картице или у случају промјене личних података – сноси осигураник.

Трошкови издавања друге, и сваке наредне картице, биће у висини стварних трошкова израде здравствене картице, а о свим детаљима осигуранике ћемо правовремено информисати када буде утврђена цијена и остали детаљи.

„За сада, ФЗО још финансира и нове картице у случају да је претходна изгубљена или оштећена и слично и био је знатан број оваквих случајева. Примјера ради, поједини осигураници су у протеклом периоду већ по четири пута подносили захтјев за израду нове картице, јер су претходне губили и те трошкове је сносио Фонд. Из тог разлога, сугеришемо осигураницима да воде рачуна о својим картицама и да их чувају као и друге личне документе“, напоменули су у Фонду.

У Фонду подсјећају да су од ове године у употреби само електронске здравствене картице, док старе књижице више не важе, што је омогућено захваљујући имплементацији Интегрисаног здравственог информационог система /ИЗИС/ у Републици Српској.

„Тај систем, осим електронских здравствених картица, подразумијева и електронски здравствени картон, електронске упутнице, рецепте и налазе. ИЗИС подразумијева потпуну интеграцију, односно информациону увезаност свих установа и институција здравственог система Српске“, истакли су у Фонду здравственог осигурања.