Цертификацијска кућа са својим аудиторима спровела је цертификацијски аудит у  компанији Оногошт д.о.о. Соколац. Аудит се односио на захтјеве стандарда квалитета ISO 9001:2015 као и на захтјеве HACCP – Codex Alimentarius.

Увођењем и примјеном ISO стандарда Оногошт је још једном показао своје опред‌јељење и посвећеност ка унапређењу пословања, стављајући у фокус задовољство својих купаца, сарадника и запослених.

 

На завршном састанку аудитори су дали препоруку да Оногошт може бити носилац цертификата ISO 9001:2015 i HACCP – Codex Alimentarius.

ISO 9001:2015 је међународно признат стандард за системе управљања који укључује захтјеве за систем управљања квалитетом које организација треба испунити да би постигла стално задовољство купаца.

HACCP – Codex Alimentarius sistem односи се на управљање према коме се безбједност хране одржава кроз анализу и контролу биолошких, хемијских и физичких опасности од улазних сировина, руковања, производње, дистрибуције и конзумирања крајњег производа.