У склопу Регионалног програма локалне демократије на Западном Балкану 2 објављен је Регионални јавни позив за организације цивилног друштва за доставу пројектних приједлога и биће отворен до 11. септембра 2023. године до 16.00 часова.

Циљ Регионалног јавног позива за ОЦД је даља подршка младима (младим женама и мушкарцима) и њиховим потребама, уважавајући идентификоване регионалне сличности и изазове.

Опште тематске области које су у фокусу Регионалног јавног позива за ОЦД су: волонтерски сервиси младих, ангажовање унутар и међу заједницама, регионална сарадња и размjена младих и мобилност младих.

Приједлози пројеката треба да се односе на акције у заједници и волонтирање, изградњу капацитета младих жена и мушкараца, подизање свијести, размјену искустава, неформално образовање и обуке. Међусекторски елементи релевантни за овај Регионални јавни позив укључују социјалну кохезију, родну равноправност, заштиту животне средине и људска права.

Приоритетне области за овај Регионални јавни позив су:

  1. Сарадња и мобилност младих кроз културне, спортско-рекреативне активности и догађаје,
  2. Сарадња младих и ангажовање заједнице,
  3. Ангажовање младих и волонтерске акције везане за заштиту животне средине и зелену агенду,
  4. Развој вјештина младих и економско оснаживање младих.

Сваки приједлог пројекта треба да поштује принципе различитости и родне равноправности уграђене у дизајн пројекта. Средства ће бити додељена оним организацијама цивилног друштва чији пројекти доприносе најмање једном или више приоритета, поштујући унакрсне елементе уз испуњавање критеријума и других услова Регионалног јавног позива.

Укупан износ расположив за Регионални јавни позив је 240.000,00 евра. УНДП задржава право да не додијели сва расположива средства у случају да достављени приједлози пројеката ОЦД не испуњавају наведене критеријуме.

Износ средстава за одобрене пројекте биће од 30.000,00 до 60.000,00 евра.

Заинтересованим ОЦД-а је дозвољено да учествују на овом позиву са двије пројектне пријаве (један као водећи апликант и један као партнерска организација).

Трајање сваког пројекта треба да траје од осам (8) до дванаест (12) мјесеци. Одабрани пројекти биће реализовани у периоду од октобра 2023. до октобра 2024. године.

Више детаља о овом Регионалном јавном позиву може се наћи на сљедећем линку: https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=97918.

Попуњене пријаве са пратећом документацијом достављају се на енглеском језику, електронским путем на следећу мејл адресу: BARegionalPublicCall@undp.onmicrosoft.com , наслов поруке је: „RеLОаD2 – Регионални јавни позив за ОЦД“.

Информативне сесије (дани отворених врата) биће организоване на енглеском језику, у онлајн формату путем „Zoom“ платформе као двосатне сесије три пута током трајања Регионалног јавног позива према следећем распореду:

1. сесија – 1. августа 2023. са почетком у 12:00 часова (линк за регистрацију: https://undp.zoom.us/meeting/register/tZYsf-2spz0qGdO7FGirNvNGuK__J1LAtKzE#/registration).

2. сесија – 18. августа 2023. са почетком у 12:00 часова (линк за регистрацију: https://undp.zoom.us/meeting/register/tZMldu6opj0rH9OXjbH9HAuYWmHV-uZsgIH4#/registration).

3. сесија – 31. августа 2023. године са почетком у 12:00 часова (линк за регистрацију: https://undp.zoom.us/meeting/register/tZUoc-6vqjssGNbl2ZKpMLSuOkKMLatBHGJm#/registration).

Како би учествовали у наведеним сесијама, заинтересовани представници ОЦД морају да се пријаве за одабрану сесију користећи линкове за регистрацију поред заказане сесије. Више детаља и упутства налазе се у Смјерницама за подносиоце пријаве у прилогу Регионалног јавног позива.

Регионални програм локалне демократије на Западном Балкану 2 (RеLОаD2) финансира Европска унија (ЕU), а проводи Развојни програм Уједињених нација (UNDP).