Теренска јединица Соколац Електродистрибуције Пале ради на одржавању средњенапонске и нисконапонске мреже, уз потешкоће због конфигурације терена јер далеководи пролазе углавном кроз шумска подручја што ствара проблеме, нарочито у зимском периоду. Ипак, ова јединица успијева да одоли свим изазовима и врши уредно снабдијевање електричном енергијом потрошачима из урбаних али и руралних подручја.