На основу  члана 74. став 4. и 5. Пословника о раду Скупштине општине Соколац («Службене новине града Источно Сарајево» број 22/17), сазивам 8. ванредну сједницу, која ће се одржати 19. септембра 2023. године (уторак) са почетком рада у 10,00 часова у сали за сједнице Скупштине општине Соколац.

Д  Н  Е  В  Н  И     Р  Е  Д

 

  1. Приједлог Одлуке о усвајању зонинг плана подручја посебне намјене “Соларне електране Бјелосављевићи-Кула“.

ИЗВЈЕСТИЛАЦ: Борјанка Крсмановић, самостални стручни сарадник за правне послове

2. Приједлог Одлуке о давању сагласности на кредитно задужење ЈКП “Соколац“ Соколац.

ИЗВЈЕСТИЛАЦ: Митар Пржуљ, самостални стручни сарадник за приватно предузетништво.

 

Присуство на сједници је обавезно.

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СОКОЛАЦ

Сретко Марјановић,дипл.инж.саобраћаја, с.р.