Обавјештавамо заинтересоване представнике малих и средњих предузећа да је објављен Јавни позив за додјелу бесповратних средстава МСП за спровођење мјера енергетске ефикасности и обновљивих извора енергије који финансира УНПД кроз пројекат Зелени економски развој GED.

Рок за достављање пројектних приједлога је 23. октобар 2023. године до 17.00 часова.

Основни циљеви пројекта су:

1.       смањење трошкова јавних средстава на потрошњу енергије и воде (повећањем енергетске ефикасности и коришћење обновљивих извора енергије) и

2.       стварање повољног амбијента за улагање у инфраструктурне мјере енергетске ефикасности уз истовремено креирање „зелених радних мјеста“.

На предметни позив могу се пријавити мала и средња предузећа која су регистрована најмање двије године прије објаве позива, а која имају максимално 250 запослених.

Пројекат GED ће за суфинансирање одабрати прихватљиве мјере за подршку у износима:

1.       Обновљиви извори енергије, индустријска/процесна енергетска ефикасност, енергетска ефикасност објекта, биће субвенционисани износом до 10 % од укупне инвестиције кроз субвенционисање камате кредита или до максимално 40 000 КМ – најмање 14 МСП-а;

2.       Подршка увођењу система управљања енергијом ЕН ИСО 50001/ЕН 16001, биће субвенционисани износом до 70% од износа укупних трошкова увођења система управљања енергијом – најмање два МСП-а и

3.       Израда енергетске ревизије биће субвенционисана у цијелости до максималног износа од 10 000 КМ – за седам МСП-а.

Детаљне информације о позиву доступне су ОВДЈЕ.

Молимо апликанте из Републике Српске да на мејл fondovieu@meoi.vladars.net потврде пријаву приједлога пројекта у оквиру овог позива.