Двадесет четврта редовна сједница Скупштине општине Соколац одржаће се шестог октобра 2023. године (петак) са почетком рада у 10.00 часова у сали за сједнице Скупштине општине Соколац.

 

Д  Н  Е  В  Н  И     Р  Е  Д

 

 1. а) Разматрање и усвајање записника са 23. редовне сједнице Скупштине општине Соколац одржане 24. јула 2023. године,

   б) Разматрање и усвајање записника са 8. ванредне сједнице Скупштине општине Соколац одржане 19. септембра 2023. године.

 1. Информација о тренутном стању у ЈКП “Соколац“ Соколац.

ИЗВЈЕСТИЛАЦ: В.д. директор ЈКП “Соколац“ Соколац, Даворин Ђуревић.

 1. a) Стратегијa развоја социјалног становања на подручју општине Соколац за период 2023-2030. година.

  б) Приједлог Одлуке о усвајању Стратегије развоја социјалног становања на подручју општине Соколац 2023-2030. године.

ИЗВЈЕСТИЛАЦ: Борјанка Крсмановић, самостални стручни сарадник за правне послове.

 1. Приједлог Одлуке о регулисању висине накнаде за прикључак на јавни пут и изградњу објеката у путном и заштитном појасу пута и постављању инсталација и инфраструктурних водова у путном појасу.

ИЗВЈЕСТИЛАЦ: Борјанка Крсмановић, самостални стручни сарадник за правне послове.

 1. Приједлог Одлуке о висини накнаде за постављање и одржавање објеката, опреме и инсталација које се налазе у трупу пута, путном појасу и накнада за кориштење путног земљишта.

ИЗВЈЕСТИЛАЦ: Борјанка Крсмановић, самостални стручни сарадник за правне послове.

 1. а) Извјештај о извшењу буџета Општине Соколац за период 1.1.-30.6.2023.године

б) Приједлог Одлуке о извршењу буџета Општине Соколац за период 1.1.-30.6.2023. године

ИЗВЈЕСТИЛАЦ: Митар Пржуљ, самостални стручни сарадник за приватно предузетништво.

 1. Приједлог Одлуке о продаји градског грађевинског земљишта.

ИЗВЈЕСТИЛАЦ: Борјанка Крсмановић, самостални стручни сарадник за правне послове.

 1. Приједлог Одлуке о продаји градског грађевинског земљишта.

ИЗВЈЕСТИЛАЦ: Борјанка Крсмановић, самостални стручни сарадник за правне послове.

 1. Приједлог Одлуке о продаји градског грађевинског земљишта.

ИЗВЈЕСТИЛАЦ: Борјанка Крсмановић, самостални стручни сарадник за правне послове.

 1. Приједлог Одлуке о продаји градског грађевинског земљишта.

ИЗВЈЕСТИЛАЦ: Борјанка Крсмановић, самостални стручни сарадник за правне послове.

 1. Приједлог Одлуке о давању сагласности на цјеновник услуга испоруке топлотне енергије.

ИЗВЈЕСТИЛАЦ: Митар Пржуљ, самостални стручни сарадник за приватно предузетништво.

 1. Приједлог Одлуке о продаји градског грађевинског земљишта.

ИЗВЈЕСТИЛАЦ: Борјанка Крсмановић, самостални стручни сарадник за правне послове.

 1. Приједлог Одлуке о приступању измјени дијела Регулационог плана “Спортска дворана“ у Сокоцу к.ч. 1214/1, 1214/6, 1214/7 и 1218/5 К.О. Соколац.

ИЗВЈЕСТИЛАЦ: Борјанка Крсмановић, самостални стручни сарадник за приватно предузетништво.

 1. Рјешавање захтјева.
 2. Одборничка питања и иницијативе.