У РС је прошле године било је 8.859 активних предузећа и 19.388 активних предузетника који тржишно послују. Укупно је остварен промет од 30,39 милијарди КМ, подаци су Републичког завода за статистику. Познато је и који су најпрофитабилнији сектори.

Од укупног броја предузећа и предузетника 29,5% пословало у подручју трговине на велико и мало; поправка моторних возила и мотоцикала, док структура запослених показује да је од око 198 хиљада запослених лица, 39 % ангажовано у подручјима индустрије.

Највећа додата вриједност по запосленом лицу, као мјера продуктивности рада, остварена је у подручју Информације и комуникације, 86.464 КМ, затим у подручјима Умјетност, забава и рекреација, 80.567 КМ и Пословање некретнинама, 75.311 КМ.

„Просјечна бруто оперативна стопа, односно стопа профитабилности нефинансијске пословне економије у Републици Српској у 2022. години износила је 16,1%. Највеће стопе профитабилности постигнуте су у подручјима Пословање некретнинама 51,2%, Умјетност, забава и рекреација 44,5% и Информације и комуникације 41,5%“, објавио је Завод за статистику.

Највеће трошкове рада по запосленом имала су предузећа и предузетници у подручју Производња и снабдијевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација, 31.963 КМ и Вађење руда и камена, 31.759 КМ, а најмање у подручју Остале услужне дјелатности, 13.023 КМ.

У стварању додате вриједности по факторским трошковима, највеће учешће имала су предузећа и предузетници из подручја Прерађивачка индустрија 24,5%, Трговина на велико и мало; поправка моторних возила и мотоцикала 23,5%, и Грађевинарство 8,6%.