Министар рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске Данијел Егић изјавио је да је за период од 2024. до 2026. године у буџету планирано повећање за 150 милиона КМ годишње за борачке категорије.

Егић је рекао Срни да би та средства требало да буду обезбијеђена на истом нивоу у наредне три године, осим у случају ако званична стопа инфлације пређе 10 одсто на годишњем нивоу.

„У том случају извршило би се усклађивање планираних средстава са инфлационим кретањима“, рекао је Егић.

Он је напоменуо да је од 1. јануара наредне године планирано да се мјесечни борачки додатак обрачунава по основици од три КМ по мјесецу проведеном у зони борбених дејстава свим борцима којима је признато то право.

„Планирано је да се ребалансом буџета Републике Српске до краја ове године ресорном министарству обезбиједи повећање буџетских средстава у укупном износу од 23.070.000 КМ, од којих 20.000.000 КМ за исплату мјесечног борачког додатка, по важећој основици за 2023. годину од 2,20 КМ“, истакао је Егић.

Он је рекао да је 3.070.000 КМ предвиђено за повећање основице за обрачун војних инвалиднина, личних и породичних, с тим да се до краја текуће године обезбиједи повећање основице за обрачун војних инвалиднина од 10 одсто.

Егић је истакао да је опредељење Владе Републике Српске да статус борачких категорија треба побољшати, те да је као резултат разговора представника Владе и Борачке организације Републике Српске потписан Меморандум о сарадњи.

„Меморандумом о сарадњи постигнут је договор да се посредством Министарства обезбиједи повећање буџетских средстава за повећање основице за обрачун војних инвалиднина, личних и породичних, те за исплату мјесечног борачког додатка за све борце без обзира на старосну доб и категорију борца, што је и омогућено измјенама Уредбе о борачком додатку“, подсјетио је Егић.

Говорећи о запошљавању дјеце погинулих бораца у Републици Српској, Егић је рекао да ресорно министарство подстиче да се у Српској поштује законска обавеза према којој дјеца погинулих бораца имају предност у запошљавању, а да се значајнији помаци о овом питању могу очекивати у идућој години.

„Министарство ће у наредној години направити план доквалификације и преквалификације ових лица о трошку министарства, као и евиденцију лица која одбију посао за који су квалификовани“, истакао је Егић.

Он је рекао да проблем представља стручна спрема ових лица, као и то да лица која се запосле послије одређеног периода прекину радни однос и поново се воде као незапослена, те да се тај циклус врти у круг.

Егић је навео да су Акционим планом запошљавања у Републици Српској за 2023. годину дјеца погинулих бораца предвиђена као циљна група којој се кроз посебне програме Завода за запошљавање омогућава запошљавање и самозапошљавање.

Он је подсјетио да се Пројекат запошљавања и самозапошљавања реализује кроз Акциони план којим су обухваћена дјеца погинулих бораца који Влада Републике Српске доноси за сваку годину, од 2012. године, а спроводи га Завод за запошљавање Републике Српске.

Осврнувши се на стамбено збрињавање борачких категорија, Егић је подсјетио да у буџету за ову годину нису предвиђена средства за ове намјене.

„Према закључку Народне скупштине Републике Српске са сједнице од 9. марта 2022. године, постоји обавеза Владе да обезбиједи средства у буџету или да кредитним средствима заврши стамбено збрињавања ратних војних инвалида и породица погинулих бораца који испуњавају услове за стамбено збрињавање, а да приоритетно обезбиједи неповратна новчана средства за те намјене“, појашњава Егић.

Егић је рекао, позивајући се на податке јединица локалне самоуправе, да је на јавни позив из 2019/2020. године за стамбено збрињавање ратних војних инвалида од прве до четврте категорије и породица погинулих бораца поднесено 4.362 захтјева, ои то 2.963 за неповратна новчана средства, а 1.345 за стамбене јединице.

„У периоду од 1999. до 2020. године стамбено је збринут 8.281 корисник и то додјелом стамбене јединице 3.360 корисника, а додјелом неповратних новчаних средстава 4.921 корисник, за шта је утрошено 150.328.802 КМ“, напоменуо је Егић.

Ресорно министарство је по јавном позиву од 2. фебруара 2018. године у јуну ове године извршило додјелу пет стамбених јединица у Угљевику.