Министарство за научнотехнолошки развој и високо образовање Републике Српске расписало је конкурс за суфинансирање 30 научноистраживачких пројеката у овој години за шта је буџетом предвиђено 300.000 КМ.

Подршку Министарства добиће пројекти из шест научних области – инжењерство и технологија, природне, пољопривредне, медицинске и здравствене, друштвене и хуманистичке науке.

На конкурс се могу пријавити високошколске установе, Академија наука и умјетности Републике Српске, научноистраживачки и истраживачко-развојни институти и истраживачки центри који су уписани у Регистар научноистраживачких организација и научних удружења који се води у Министарству.

Поред општих и елеминаторних критеријума које треба да испуњавају организације које се пријаве на конкурс, стручна комисија ће вредновати квалитет приједлога пројекта, научноистраживачку компетентност координатора пројектног тима и истраживачког тима и квалитет и структуру буџета приједлога пројекта.

По пројекту је предвиђено издвајање 10.000 КМ, а конкурс је отворен до 11. децембра.

Више детаља о конкурсу могуће је наћи на интернет страници Владе Републике Српске  www.vladars.rs – Министарство за научнотехнолошки развој и високо образовање.