У Бањалуци је протеклог петка једна старија жена смртно страдала у експлозији којој је узрок цурење плина, а само дан послије је забиљежена експлозија за коју се претпоставља да је узрок плинска боца.

Пуњење плинских боца дозвољено је само у пунионицама гаса које испуњавају услове у погледу кадрова и техничке опремљености, имају прописану опрему и стручно оспособљена лица.

Ко одговара за исправност боце?

Како за Српскаинфо кажу у Инспекторату Републике Српске, могу се пунити само боце које су претходно прегледане и испитане у прописаном периоду.

– Пуњење се обавља тежински, а након испитивања провјерава се вентил на боци у затвореном и отвореном положају. Пунионица је одговорна за техничку исправност пропан-бутан боце – објашњавају у Инспекторату.

Пунионице не смију пунити боце на којима није обављен преглед у законском интервалу и дужне су да исте упуте овлаштеном правном лицу које обављају преглед и испитивање у складу са важећим техничким прописима. Боце које не задовоље потребни квалитет на испитивању одбацују се и уништавају како се не би нашле у промету.

Плинске боце немају ограничење по питању старости, тако да се све плинске боце код којих је обављен редован периодични преглед могу користити.

Не могу се користити боце на којима су видљива оштећења, као што је промјена облика, без обзира ако је претходно извршен периодични преглед.

На шта грађани да обрате пажњу?

Приликом куповине или замјене боца у пунионицама грађани треба да обрате пажњу да ли је боца коју преузимају испитана или не. Свака боца на себи треба да има утиснут назив произвођача, серијски број, годину производње и годину посљедњег периодичног испитивања са утиснутим жигом, те да од продавца траже рачун на којем треба да пише фабрички број боце и година испитивања.

– Када је ријеч о употреби плинских боца у домаћинству најважније је да грађани воде рачуна о редовности замјене инсталација, регулатора притиска и одржавању горионика на својим трошилима, јер су они главни узрочници пожара. Уколико инсталације на трошилима нису исправне, а што је обавеза самог потрошача, без обзира на испитану и безбједну боцу може доћи до инцидента – објашњавају у Инспекторату РС.

Републичка термоенергетска инспекција је у овој години у пунионицама и на продајним мјестима прегледала 5.639 боца за пропан-бутан гас. Код 97 боца утврђени су недостаци при спољашњем прегледу због чега су упућене на репарацију.