Као прошле и претпрошле године у Нацрту буџета општине Рогатица за наредну годину, кроз дио намијењен за побољшање пронаталитетне политике, предвиђено је да се на име помоћи ученицима и студентима путем стпендија подијели 190.000 марака у академској 2023/2024. години. Лани је из исте суме средстава стипендије у висини од по 140 марака добило 117 студената, који су их користили 10 мјесеци.

Конкурс за додјелу стипендија објавио је начелник општине Милорад Јагодић и како рече заинтересовани се могу пријавити до закључно са 21.децембром. Право учешћа имају сви редовни студенти чије је мјесто боравка на подручју општине почев од првог циклуса студија који су први пут уписани у одговарајућу годину, а нису старији од 28 година.

По традицији, при бодовању за ступендију прида бодове имаће студенти из породица погинулих бораца (ПБ) и ратних војних инвалида (РВИ), породица са троје и више дјеце, породица које остварују право на додатак за помоћ и његу другог лица, студенти са инвалидитетом, из породица са два и више студенета на редовном школовњу и студенти без оба родитеља.

„Гратис“ бодове имаће и студенти на студијама за општину дефицитарним занимањима. И ове године то су студенти медицине, ветерине и фармацеути, педагози, хемијски и инжењери прехрамбене технологије, професори математике и физике, инжењери машинства, грађевине, саобраћаја и електротехнике.

Листу приоритета утврђиваће посебна комисија за додјелу стипендија. Коначан текст будућих стипендита општине биће објављен након проведене јавне расправе и одлуке о евентуалним жалбама, рекао је начелник општине Милорад Јагодић.