Ко може остварити право на додатак за његу другог лица?

0
150

Особе којима је потребна помоћ и њега другог лица могу да остваре то право, али постоје одређени услови које се морају испунити, а како је то законом и прописано. Више о овоме читајте у наставку текста.

Како можете остварити ово право?

Према Закону о социјалној заштити Републике Српске, ево ко може остварити ово право:

– Право на додатак за помоћ и његу другог лица има лице старије од три године којем је због тјелесних, менталних, чулних поремећаја, изражених промјена у здравственом стању неопходна стална помоћ и њега другог лица, под условом да ово право не може остварити по другом основу и не користи право на смјештај у установи социјалне заштите или је смјештен у другу установу на терет буџетских средстава.

Ово се може остварити као трајно или привремено право, а могу га остварити лица која су потпуно или дјелимично зависна од помоћи и његе друге особе у задовољавању основних животних и физиолошких потреба.

Захтјев за остваривање ових права подноси се у мјесном надлежном центру за социјални рад или служби социјалне заштите.

На основу чега се утврђује овај додатак?

Право на додатак за помоћ и његу другог лица се признаје на основу мишљења надлежне љекарске комисије, а према прописима о пензијском и инвалидском осигурању.

Додатак за помоћ и његу другог лица признаје се на основу налаза и мишљења стручних комисија, и то:

– за дјецу до 18 година – комисија за процјену потреба и усмјеравање дјеце и омладине са сметњама у развоју,

– за пунољетна лица – комисија за утврђивање способности лица у поступку остваривања права из социјалне заштите.

Колико износи овај додатак?

Висина додатка за помоћ и његу другог лица обрачунава се у проценту од просјечне нето плате остварене у Републици Српској у претходној години и износи:

– 22 одсто од основице за лице које цјелодневно и у потпуности зависи од другог лица у задовољавању основних животних и физиолошких потреба, које није у могућности да само задовољи те потребе ни уз употребу било којих помагала и

– 11 одсто од основице за лице којем је неопходна дјелимична помоћ другог лица у задовољавању основних животних и физиолошких потреба.

У овом закону се наводи да корисник додатка за помоћ и његу другог лица који не може остварити здравствено осигурање по другом основу остварује здравствено осигурање из буџетских средстава намијењених за остваривање права на додатак за помоћ и његу другог лица.

Више о овоме можете пронаћи на ЛИНКУ.