Двадесет седма редовна сједница СО Соколац заказана за 29. фебруар

0
226

Двадесет седма редовна сједница Скупштине општине Соколац одржаће се 29. фебруара  2024. године (четвртак) са почетком рада у 9,00 часова у сали за сједнице Скупштине општине Соколац.

 Д  Н  Е  В  Н  И     Р  Е  Д

 

  1. а) Извод из Записника са 26. редовне сједнице Скупштине општине Соколац одржане 28. децембра 2023. године,

 б) Извод из Записника са 9. ванредне сједнице Скупштине општине Соколац одржане 24. јануара 2024. године.

  1. Приједлог Одлуке о продаји градског грађевинског земљишта.

ИЗВЈЕСТИЛАЦ: Борјанка Крсмановић, самостални стручни сарадник за правне послове.

  1. Приједлог Одлуке о давању сагласности за приватизацију стана власништво Општине Соколац.

ИЗВЈЕСТИЛАЦ: Борјанка Крсмановић, самостални стручни сарадник за правне послове.

  1. Приједлог Одлуке о продаји градског грађевинског земљишта.

ИЗВЈЕСТИЛАЦ: Борјанка Крсмановић, самостални стручни сарадник за правне послове.

  1. а) Приједлог Одлуке о измјени и допуни Одлуке о оснивању ЈКП “Соколац“ Соколац.

б) Приједлог Одлуке о измјени и допуни Статута ЈКП “Соколац“ Соколац.

ИЗВЈЕСТИЛАЦ: Митар Пржуљ, самостални стручни сарадник за приватно предузетништво.

  1. а) Приједлог Одлуке о разрјешењу в.д. директора Јавне установе за предшколско васпитање и образовање Соколац,

б) Приједлог Одлуке о именовању в.д. директора Јавне установе за предшколско васпитање и образовање Соколац.

ИЗВЈЕСТИЛАЦ: Његош Самарџија, предсједник Комисије за избор и именовање.

  1. Информација о спортским теренимa и објектима.

ИЗВЈЕСТИЛАЦ: Митар Пржуљ, самостални стручни сарадник за приватно предузетништво.

  1. Информација о Програму кориштења средстава од накнаде по основу продаје шумских дрвних сортимената у 2023. години.

ИЗВЈЕСТИЛАЦ: Митар Пржуљ, самостални стручни сарадник за приватно предузетништво.

  1. Рјешавање захтјева.
  2. Одборничка питања и иницијативе.