„Учите из књига, али и из живота“ ВУБ нуди образовање за успјешну каријеру

0
119

Учите из књига, али и из живота. Пред вама су године рада и доказивања. Желимо да успјех и само успјех постане ваша навика. Ово су поруке које студенте дочекују већ на првим корацима академског образовања у Високој школи за услужни бизнис.

Висока школа за услужни бизнис у Сокоцу основана је 2007. године са жељом да постане регионални центар модерног образовања.

Ова акредитована високошколска установа, препознатљива по скраћеници ВУБ, образује компетентне и способне лидере, спремне да граде успјешне каријере и допринесу развоју свог пословног окружења.

Програми и звања ове високошколске институције су у складу са Болоњском декларацијом.

– Наш циљ је да младима обезбједимо квалитетно студирање у сопственој земљи. Желимо да код нас стекну неопходна теоријска знања и овладају практичним вјештинама, како би у будућности са задовољством радили посао који воле – поручују из Високе школе за услужни бизнис Соколац.

Конкурс за пријем студената:

ВИСОКА ШКОЛА ЗА УСЛУЖНИ БИЗНИС

ИСТОЧНО САРАЈЕВО – СОКОЛАЦ

АКРЕДИТОВАНА ВИСОКОШКОЛСКА УСТАНОВА

У складу са Дозволама за рад Министарства просвјете и културе Републике Српске бр. 07.023/602-1351/09 од 25.02.2009. године (трогодишњи студиј) и бр. 07.023/602-8211/09 од 22.12.2009. године (четворогодишњи студиј) и Рјешења о упису у регистар високошколских установа Министарства просвјете и културе Републике Српске бр. 07.023/600-3706/08 од 30.05.2008. године, Висока школа за услужни бизнис (ВУБ) расписује

КОНКУРС

За упис студената у академској 2024/25. години на трогодишњи (180 ЕЦТС) високошколски студиј за стицање високе стручне спреме за студијске програме:

1. Предузетништво и финансије

2. Јавна управа и безбједност

АДВЕРТИСИНГ

За упис студената у академској 2024/25. години на четворогодишњи (240 ЕЦТС) високошколски студиј за стицање високе стручне спреме за студијске програме:

1. Економија и пословање

2. Политичке науке

3. Право

Студенти који заврше студијски програм Предузетништво и финансије (трогодишњи студиј) зависно од студијског смјера који заврше, стичу звање:

– Дипломирани менаџер предузетничке економије

– Дипломирани менаџер пословних финансија

Студенти који заврше студијски програм Јавна управа и безбједност (трогодишњи студиј) зависно од студијског смјера који заврше, стичу звање:

– Дипломирани менаџер јавне управе

– Дипломирани менаџер безбједности

Студенти који заврше студијски програм Економија и пословање (четворогодишњи студиј) стичу звање:

– Дипломирани економиста – смјер предузетничка економија

Студенти који заврше студијски програм Политичке науке (четворогодишњи студиј) стичу звање:

– Дипломирани политиколог – смјер национална безбједност

Студенти који заврше студијски програм Право (четворогодишњи студиј) стичу звање:

– Дипломирани правник

Студиј је организован према захтјевима Болоњског процеса који је основ реформе високог образовања у европским земљама.

Пријаве за упис се примају од 05. до 28. јуна 2024. године. Конкурс остаје отворен до попуњавања предвиђеног броја мјеста.

Услов за упис је завршена четворогодишња средња школа.

Документа потребна за упис су:

– диплома о завршеној средњој школи

– свједочанство за све разреде из средње школе

– извод из матичне књиге рођених

– пријавни лист (који можете скинути са сајта, одштампати и попунити)

– двије фотографије.

Кандидат који конкурише за упис полаже пријемни испит, који се састоји од теста општег знања и теста посебних склоности по програму средње школе.

Избор кандидата за упис у прву годину студија обавља се према:

– врсти и нивоу претходног образовања

– општем успјеху постигнутом у средњој школи (успјех у свим разредима)

– резултату на пријемном испиту,

а на основу ранг-листе која се сачињава према укупном броју бодова сваког кандидата.

Кандидат може највише освојити 100 бодова, 50 по основу успјеха у средњој школи, а 50 по основу резултата на пријемном испиту.

Кандидати су обавезни да на полагање пријемног испита понесу са собом лична документа (личну карту или пасош).

Пријемни испит у првом уписном року биће одржан 05. јула 2024. године у 11 часова у просторијама школе. Накнадни термини за пријемни испит биће оглашени на сајту ВУБ-а.

Трошкови школарине на Високој школи за услужни бизнис, Источно – Сарајево, Соколац износе 2.200,00 КМ, могућност плаћања школарине на више рата.

Додатне информације налазе се на сајту ВУБ-а:  www.vub.edu.ba

Информације се могу добити у просторијама ВУБ-а и преко тел. 057/401-420, 401-410 и 401-401.

Сва питања се могу поставити и преко електронске поште на: info@vub.edu.ba а одговори на властити е-маил.